Ит Лидери

МВР ще поддържа системата TETRA с 9 нови мобилни лаборатории

Владимир Владков

Девет нови автомобила с повишена проходимост е закупило МВР, като те са снабдени с всички необходими инструменти и оборудване за поддръжка на мрежовите елементи от системата TETRA. Системата, чието изграждане стартира още през 2003 г. с финансиране по Програма ФАР на Европейския съюз, днес е основна система за комуникация на служителите на МВР в районите на външните за ЕС граници. „Своевременната поддръжка, която осигурява надеждност и непрекъснатост на работата на системата, изисква бърз достъп през труднопроходими трасета до труднодостъпни райони с възможност за пренасяне на обемисти товари и модули“, коментират от МВР.

Деветте нови автомобила са закупени в изпълнение на проект „Подкрепа за справяне с миграционния натиск по българските външни държавни граници“, финансиран от ЕС по Механизма за спешно подпомагане на фонд „Вътрешна сигурност“. Мобилните работилници ще бъдат използвани в дейността на дирекция "Комуникационни и информационни системи" (КИС), която осигурява функционирането на комуникационните и информационните системи на МВР и други държавни органи, като изгражда, поддържа и развива комуникационни системи за управлението на МВР.


МВР ще поддържа системата TETRA с 9 нови мобилни лаборатории

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Системата TETRA e от типа професионални мобилни мрежи (PMR) и осигурява дистанционно създаване на динамични комуникационни групи за взаимодействие между различни служби за обществена сигурност при възникване на кризистна ситуация само чрез изпращане на едно кратко съобщение от диспечер. Сигурността на информацията е гарантирана чрез криптиране на въздушния интерфейс, а абонатите удостоверяват достъпа си до нея чрез специални ключове. Технологията дава възможност за интегрирани комуникационни услуги за водене на разговори (включително директен режим на работа между абонатите (симплекс) без използване на мрежата), предаване на данни и локализиране на TETRA абонатите.

TETRA мрежата се използва от 12 000 абоната, като стационарните базови станции (ТБС) са 136, а мобилните са 5. Системата се обслужва от 3 централи (в София, Бургас и АЕЦ Козлодуй), от Център за наблюдение и управление, като диспечерските работни места са 17, показва презентация на МВР за възможностите на TETRA. Сред приложенията, които биха могли да използват TETRA мрежата, са датчици за радиационен фон, пътни камери, системата за ранно предупреждение, пожарни датчици и редица други.

Перспективите пред развитието на тази мобилна мрежа включват контрол и управление на системи за ранно предупреждение и оповестяване; контрол и управление на транспортния трафик, интегриране на JAVA приложения за достъп до информационните масиви на МВР и др. Един комбиниран терминал например би могъл да се използва за проверка на лични данни от документ, на пръстови отпечатъци, снимки и регистрационни номера.

От септември 2016 г. досега МВР е ангажирано с изпълнението на проекти, финансирани от ЕК по Механизма за спешно подпомагане в област „Вътрешни работи“ на обща стойност 160 млн. евро. С парите от фонд „Вътрешна сигурност“ се финансират дейности, насочени към модернизиране на съществуващите комуникационни и информационни технологии, свързани с контрола на външните граници, доставка на превозни средства, осигуряване на оборудване за граничен контрол и наблюдение, наемане на допълнителен брой гранично-полицейски служители, подобряване на условията за задържане на граждани на трети държави в регионалните дирекции на МВР, обясняват от министерството.

Дирекция КИС на МВР вчера бе отличена и в конкурса „ИТ проект на 2018 г.“ от Computerworld България заради внедрената интегрирана ГИС платформа, подпомагаща дейностите по граничен контрол, криминални анализи и управление при бедствия.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X