Ит Лидери

Ясни са някои от лекторите на 21-я финансов форум на ICT Media

Computer World

На 10 април в София за 21-ва поредна година ще се проведе Финансов технологичен форум, организиран от ICT Media и ISACA Sofia Chapter. Събитието по традиция събира висши мениджъри (CEO, COO, CFO, членове на управителни съвети и бордове на директорите), ИТ мениджъри, началник отдели, ръководители проекти, ИТ експерти и експерти по сигурността, одитори, бизнес анализатори, консултанти, експерти по платежни системи.

Сред потвърдилите лектори на форума е Кристин Крумов, директор „ИТ приложения“ в ОББ, който бе един от победителите в конкурса “ИТ мениджър на годината” на сп. CIO и Клубa на ИТ мениджърите в България.

В откриването на събитието пък ще вземе участие Нина Стоянова, подуправител управление "Банково", Българска народна банка. Потвърдили участието си са още Етиен Госе, генерален директор на Европейския платежен съвет, както и Джудит Баракс, старши директор "Платежни пазари", ЦИЕ, SWIFT, и Мариана Янсен, SWIFT GPI Expert, EMEA.

Стабилността и сигурността на финансовите системи е тама, която няма как да бъде подмината. Владислав Венев, ръководител Информационна сигурност в Райфайзен банк, ще презентира тема “Актуални киберзаплахи във финансовия сектор и сполучливите методи за справяне с тях”.

21-ят финансов технологичен форум ще се проведе под надслов "Метаморфозите на един сектор – дигиталният свят на финансите". Събитието е насочено към представители на банков и небанков финансов сектор: банки, застрахователни институции, пенсионно-осигурителни компании, регулаторни органи, платежни оператори, финансови брокери, финансови компании в областта на микрокредитирането, включително онлайн, консултантски фирми, лизингови къщи, асоциации, държавни органи, финансово-технологични компании и други.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X