Ит Лидери

Системата 112 вече обслужва и хора с говорни и/или слухови увреждания

Владимир Владков

Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер (НССПЕЕН) 112 е надградена с помощта на хибридна IP/TDM комуникационна платформа, система за криптиран запис, архивиране и възпроизвеждане на аудио, като осигурява две много важни нови услуги. Едната е услугата eCall, която действа от април 2018 г. и осигурява автоматично повикване до телефон 112 при ПТП с автомобили с вградено бордово устройство. Устройството изпраща автоматично пакет от данни, включително географските координати на произшествието, а освен това осъществява аудио връзка със системата 112, обясни инж. Цветомир Цеков, директор на Дирекция НС 112 на демонстрация по случай Европейския ден на 112.

Втората нова функционалност, която е факт от януари тази година, е достъпът на граждани със слухови и/или говорни увреждания до системата 112. Това се осъществява чрез уеб базирано приложение за мобилни устройства (смартфони и таблети) и персонални компютри, както и специализирано мобилно приложение, което се поддържа от всички налични операционни системи – Android, iOS и Windows Mobile. Услугата е разработена съвместно със Съюза на глухите, с мобилните оператори и с екипите за спешна помощ.

„На днешния ден професионалния си празник отбелязват служителите на една от важните структури в МВР, утвърдили у нас съвременния европейски модел на реакция при търсенето и получаването на помощ в извънредна ситуация посредством услугата на единния телефон 112, заяви по случай на празника зам.-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов. - Обединените усилия на МВР, на всички министерства и институции, имащи отношение към защитата и сигурността, комуникационната свързаност между тях и въвеждането на иновативни решения ще гарантират още по-качествена европейска услуга 112“, допълни той.

„2018 година бе важна за екипа на НС 112. След 2 години прекъсване на техническата поддръжка сега системата е възстановена в пълния си обем и има възможност за надграждане с нови видове услуги и в изпълнение на Европейска директива за универсалната услуга, коментира инж. Цветомир Цеков.

Новата версия на системата е факт от октомври 2018 г., като за няколко месеца е внедрена с пълната функционалност. „Успяхме да надградим вече действащата услуга eCall, както и достъпа до услугите на 112 за хора със слухови увреждания. За първи път стана възможна връзка с Интернет благодарение и на усилията на дирекция КИС на МВР, допълни директорът на ДНС 112. Vivacom също оказаха сериозна помощ при реализация на техническото решение“

Сред подобренията на новата национална система 112 са показване на точното местоположение на повикващия абонат благодарение на усъвършенстваната ГИС система, работа с един електронен картон на всички служби за спешно реагиране.

Статистика

През 2018 г. към НС 112 са осъществени 3,66 млн. повиквания, с около 400 хиляди по-малко, отколкото през 2017 г., но обажданията за реални инциденти са 1,9 милиона (около 52% от обажданията). „Това означава, че гражданите все повече използват телефон 112 по предназначение, макар че нормата в Европа е много по висока“, коментира Елена Паскалева от дирекция 112 в Кърджали, която бе сред наградените по случай професионалния празник. „Намаляват и многократните повиквания за един и същи инцидент, т.е. хората вече са убедени, че с едно обаждане всички необходими служби ще бъдат известени“, добави тя.

Най голям е делът на обажданията към областните дирекции на МВР – 45%, или около 623 хиляди, следват обажданията за медицински инциденти с 43% (около 598 хиляди). 4% е делът на обажданията до службите за противопожарна охрана, а 103 хиляди (или 7 на сто) са обажданията до други служби (АПИ, морска администрация, общини с електронно приемане на сигнали. „По този начин НС 112 пренасочва все повече сигнали по компетентност към други служби“, обясни Паскалева.


Системата 112 вече обслужва и хора с говорни и/или слухови увреждания

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Спасяването на човешки животи зависи и от бързината на реакция на съответните служби. Рязко намалява броят на загиналите по планини и пътища, благодарение и на НС 112“, коментира акад. Христо Григоров от БЧК.


Системата 112 вече обслужва и хора с говорни и/или слухови увреждания

© Владимир Владков, Computerworld.bg

 

Бъдещо развитие

Междуведомствена група, включваща специалисти от МВР, от Министерство на здравеопазването, от БЧК (Планинска спасителна служба) са разработили проект за „Концепция за развитие на Националната система 112“ за преминаване на НС 112 към такава от ново поколение NG 112, изградена на базата на единна комуникационно-информационна платформа. NG 112 e европейски проект за система 112, чиято цел е предоставяне на същите възможности за комуникация на гражданите с тел. 112, каквито използват съвременните потребители на мобилни IP устройства, а именно аудио, видео и текст.

Единната платформа ще дава достъп до всички нива на системата 112, включително центровете 112, службите за спешно реагиране и мобилните екипи. Системата внедрява новите технологии за определяне на местоположението на обаждащия се в 3D пространството с точност до няколко метра и изобразяването му на 3D географски карти с адреси за всички населени места и визуализация на публични обекти.

Ще бъде реализирано компютърно управление на реагиращите единици с автоматично проследяване на местоположението и състоянието на силите и средствата за реагиране.

Предвижда се и интеграция на системата 112 с ИАСС на МВР, което ще осигури двустранен обмен на информация. НС 112 ще получава данни за историята на лицата, участващи в инцидента, адреса и други аналитични данни. В същото време ИАСС ще получава информация за инциденти, свързани с компетентността на други структури на МВР.

Ще има и логическа и комуникационна IP свързаност с центровете за управление на трафика (TMS). Бъдещата платформа ще осигури отвореност за приемане на сигнали и получаване на информация от обектите в IoT мрежата като интелигентни IP устройства (например дефибрилатори,), сензори (за охрана, температура, дим, газ, вода и др.), както и от интелигентни сгради.

Ще бъде реализирана и свързаност със системите за ранно предупреждение, така че гражданите ще получават известия от НС 112 директно на телефоните са места с повишен риск.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X