Ит Лидери

SAP завършва 2018 със силно тримесечие и повишени бизнес прогнози

Computer World

 

SAP приключи финансовата 2018 със силно тримесечие и значителен ръст в приходите от абонаменти за облачни услуги и поддръжка – 32% (Международни стандарти за финансови отчети, МСФО) и 38% (извън МСФО, в постоянна валута). В тази връзка компанията планира вътрешно преструктуриране и си поставя за цел да постигне три пъти по-високи резултати от своя облачен бизнес модел до 2023.

„През 2018 г. SAP постигна и надмина всички прогнозирани резултати, дори и след неколкократните завишения на стойностите през годината. С присъединяването на Qualtrics сме на път да променим из основи индустрията за създаване бизнес софтуер с решенията за управление на потребителското изживяване, които създаваме. Благодарение на неизменния и безпрецедентен ръст в представянето си години наред, компанията ни води клиентите и партньорите по пътя напред, преодолявайки пречките и предизвикателствата на съвремието, а именно – пълноценното изживяване за потребителите. Стратегията ни е иновативна, цялостна и пионерска, защото ние сме в авангарда на „икономиката на изживяването,“ отбелязва Бил МакДърмът, главен изпълнителен директор

Според данните на компанията в края на годината облачните абонаменти и поддръжка отбелязват ръст от 30%, достигайки 10 млрд. евро. Новите поръчки за лицензи за облачни услуги и софтуер надвишават 10 млрд. евро за годината и нарастват с 14% в постоянна валута в сравнение с предходната година. Същевременно приходите от софтуер намаляват с 5% на годишна база до 4,65 млрд. евро (МСФО), непроменено спрямо предходната година (извън МСФО, в постоянна валута).

Бързоразвиващия се облачен бизнес на SAP заедно с устойчивия ръст на приходите от поддръжка продължават да увеличават дела на предвидимите приходи. Общите приходи (извън МСФО) от облачни абонаменти и поддръжка, както и от софтуерна поддръжка, възлизат на 65% от общите приходи извън МСФО за 2018, което е ръст от 2 пункта.


SAP завършва 2018 със силно тримесечие и повишени бизнес прогнози

© Computer World, Computerworld.bg

Финансови акценти за Q4 2018

„SAP продължава да бъде символ на растеж и стабилност. Новите поръчки са нараснали с 18% през Q4, с което общата им стойност за годината надхвърли 10 млрд. евро, което се случва за пръв път в историята ни. Тази впечатляваща скорост, която сме набрали в бизнеса, ни дава прекрасна възможност да продължим да бъдем силни и успешни през 2019 г. и в идните години. Освен това, очакваме ръстът в облачния ни бизнес да продължи да превъзхожда нашите конкуренти“, коментира Лука Мучич, главен финансов директор.

За последното тримесечие приходите от облачни абонаменти и поддръжка са нараснали с 41% на годишна база до 1.41 млрд. евро (МСФО) или с 40% на годишна база (извън МСФО в постоянна валута). Новите заявки за лицензи за облачни услуги и софтуер нарастват с 18% в постоянна валута на годишна база. Приходите от софтуер (МСФО) са 2,09 млрд. евро, като се увеличават с 1% на годишна база или с 8% (извън МСФО в постоянна валута). Приходите от облачни услуги и софтуер се повишават с 9% на годишна база до 6.32 млрд. евро (МСФО) или с 11% (извън МСФО при постоянна валута). Общите приходи са 7,43 млрд. евро и с ръст от 9% в сравнение с предходната година (МСФО) и 13% (извън МСФО при постоянна валута).

Бизнес сегментът, който отчита най-голямо увеличение на приходите за последното тримесечие, е „Потребителско изживяване“, а именно 52% до 349 млн. евро в сравнение с предходната година (с 50% в постоянна валута). SAP C/4HANA решенията обслужват широк спектър от индустрии, както за B2C, така и за B2B цели, като дават възможност на бизнеса да управлява целия си фронт офис – маркетинг, продажби, търговия, услуги, данни за клиентите в облака – без затруднение и в реално време. C/4HANA осигурява на компаниите единен и цялостен поглед върху клиентите им във всички канали и свързва търсенето на услуги с изпълнението им в една свързана верига.

Значителен ръст в приходите се наблюдава и в сегмента „Бизнес мрежа на SAP” спрямо предходната година – 26% до 721 млн. евро (увеличение с 24% в постоянна валута). Със своята бизнес мрежа SAP предоставя възможности за търговско сътрудничество (Ariba), лесна обработка на данни за пътувания и разходите по тях (Concur) и гъвкави възможности за управление на работната сила (Fieldglass). SAP Business Network е най-голямата търговска платформа в света с приблизителна стойност на търговските сделки през нея от 2,9 трилиона щатски долара годишно в над 180 държави.

За последното тримесечие са нараснали с 6% и приходите от сегмент „Приложения, технологии и услуги” спрямо предходната година, достигайки до 6.26 млрд. евро (с 10% в постоянна валута). Решенията, на които се дължи този ръст са SAP S/4HANA, SAP SuccessFactors, SAP Leonardo и дигиталната платформа на SAP, която включва облачна платформа и решения за управление на данни на SAP.

Бърз поглед върху финансовите резултати за четвъртото тримесечие на 2018

МСФО

извън МСФО в постоянна валута

Милиони евро, ако не е упоменато друго

Q4 2018

Q4 2017

Δ в %

Q4 2018

Q4 2017

Δ в%

Δ в % постоянна валута

Нови облачни заявки

N/A

N/A

N/A

591

591

25

23

Облачни абонаменти и поддръжка

1406

995

41

997

997

42

40

Софтуерни лицензи и поддръжка

4,914

4,812

2

4,914

4,812

2

5

Облачни решения и софтуер

6,320

5,807

9

6,327

5,809

9

11

Общи приходи

7,428

6,805

9

7,434

6,807

9

13

Дял на предвидимите приходи (в %)

57

55

2рр

57

55

2рр

Оперативна печалба

2,401

1,964

22

2,547

2,364

8

8

Печалба след удържан данък

1,692

1,864

-9

1,803

2,133

-15

Основни приходи на акция (€)

1.41

1.54

-8

1.51

1.77

-15

Брой служители (FTE, 31.12)

96,498

88,543

9

N/A

N/A

N/A

N/A

Бърз поглед върху финансовите резултати за цялата година

МСФО

извън МСФО в постоянна валута

Милиони €, ако не е упоменато друго

Q1-Q4 2018

Q1-Q4 2017

Δ в %

Q1-Q4 2018

Q1-Q4 2017

Δ в %

Δ в % постоянна валута

Нови облачни заявки

N/A

N/A

N/A

1,814

1448

25

28

Облачни абонаменти и поддръжка

4,993

3,769

32

5,027

3,771

33

38

Софтуерни лицензи и поддръжка

15,628

15,780

-1

15,629

15,780

-1

4

Облачни решения и софтуер

20,622

19,549

5

20,665

19,552

6

10

Общи приходи

24,708

23,461

5

24,741

23,464

5

11

Дял на предвидимите приходи (в %)

65

63

2рр

65

63

2рр

Оперативна печалба

5,705

4,877

17

7,165

6,769

6

10

Печалба след удържан данък

4,089

4,046

1

5,200

5,346

-3

Основни приходи на акция (€)

3.42

3.35

2

4.35

4.43

-2

Брой служители (FTE, 31.12.)

96,498

88,543

9

N/A

N/A

N/A

N/A

Бизнес прогноза за 2019

През 2019 г. SAP ще засили своя фокус върху ключовите си стратегически сфери на развитие. За пръв път от 2015 насам компанията ще изпълни цялостна програма по вътрешно преструктуриране, за да опрости допълнително своите процеси и да гарантира, че организацията, компетенциите и разпределението на ресурсите ще продължават да отговарят на нарастващото търсене и изисквания от страна на клиентите. Прогнозните разходи по преструктурирането са в диапазона от 800 до 950 милиона евро, като по-голямата част от тях ще бъдат определени през първото тримесечие на 2019. Извън разходите по преструктурирането, програмата се очаква да има минимален ефект върху показателите за 2019, а за 2020. се предвижда да се реализират спестявания на стойност между 750 и 850 милиона евро на годишна база. Това ще даде основа за нови инвестиции в стратегическите сфери на развитие. Очакваните спестявания от намаляване на разходите и реинвестициите на тази база са отразени във финансовите цели и прогнози на SAP.

В резултат на силното представяне на облачния и цялостния бизнес на SAP, както и придобиването на Qualtrics, което се финализира на 23 януари тази година, компанията очаква през 2019 приходите от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО да се увеличат между 33%-39% в постоянна валута, а от софтуер и облачни решения извън МСФО да нараснат между 8.5%-10% в постоянна валута.

С поглед отвъд 2019, компанията представя и своите цели за 2023. През следващите пет години SAP предвижда увеличение на приходите (извън МСФО) от облачни абонаменти и поддръжка повече от три пъти (2018: 5.03 млрд. евро), както и нарастване на общите приходи (извън МСФО) с над 35 млрд. евро (2018: 24.74 млрд. евро).

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X