Ит Лидери

Анонимни блогове и фалшива информация застрашават живота и здравето на хиляди хора

Владимир Владков

Преди няколко дни Световната здравна организация (СЗО) публикува списък с най-големите здравни заплахи за човечеството за 2019 г. Освен познати болести като Ебола, СПИН, грипни пандемии, незаразни заболявания от типа на диабет и рак, списъкът включва още замърсяването на въздуха, устойчивост на антимикробни препарати и „доброволното отказване от ваксинация“, станало популярно като антиваксърство. Във връзка с доклада на СЗО от Центъра за анализи и кризисни комуникации (ЦАКК) изпратиха своя коментар, като включването на „доброволния отказ от ваксинация“ е пряк резултат от драстично нарастване на случаи на болести, които не би трябвало да се появяват при нормално ниво от имунизация над 95% от населението.

„Масовата публика все по-активно търси информация по всички въпроси, особено медицински“, коментират от ЦАКК. Според центъра липсата на адекватна, разбираема, научно-обоснована, научно-популярна и пълна информация в тази област, води до следните 10 негативни тенденции у нас:

 1. Нарастване на недоверието в стандартната медицина.
 2. Нарастване на недоверието към ваксините и ваксинацията като задължителен елемент от съвременното общество.
 3. Нараства недоверието към практиката на лекари и други медицински лица.
 4. Нарастване на недоверието към фармацевтичната индустрия и фармацевтичните продукти.
 5. Засилване на съмненията в традиционната наука и все по-засилваща се вяра в теории на конспирацията.
 6. Засилване търсене на алтернативни медицински средства или методи – хомеопатия, билколечение, бабини цярове и др.
 7. Засилване на експериментирането със странни ритуали и псевдолечебни действия като уринотерапия и др.
 8. Засилване на търсенето на „алтернативна“ информация по темата.
 9. Засилване на активността по форуми и социални мрежи в търсене и препоръчване на „алтернативни“ рецепти или методи.
 10. Критично спадане на процента население, което е ваксинирано.

„Натрупването на подобни практики и системното им прилагане в разрез на приетите международни медицински и здравни стандарти могат да доведат и на места водят до фатален изход за отделни индивиди или цели групи от населението. На следващ етап те могат да нанесат непоправими щети както в хуманно, икономическо и социално измерения“, допълват от Центъра за анализи и кризисни комуникации.

 Снимка СЗО/Сергей Волков

Според експертите на центъра действията на администрацията и професионалистите, заети в тази сфера, се характеризират в следните посоки:

 • Липсва системен подход за предоставяне на подробна медицинска информация. И като цяло на научна.
 • Лекарите са прекалено заети с работата си и изискванията на администрацията и не успяват да комуникират добре с масовата публика.
 • Все по-често учители вместо да преподават любов към науката и книгите, показват филмчета от YouTube и дават „алтернатива на фактите“.
 • Липсват научно-популярни предавания в електронните медии.
 • Нарастване на псевдо-научни издания и новини, разпространяващи фалшиви новини под формата на „право за алтернативни факти“.
 • Липса на реакция от страна на БАН, висшите учебни заведения и на държавните институции.
 • Липса на реакция от страна на министерства, агенции, парламентарни комисии и всички други органи, които са участници в процеса по ограмотяване на масовата публика.

Като цяло има огромни празнини в комуникацията между учените, лекарите и масовата публика. „Лекарите са прекалено заети. Чиновниците нямат желание. В комуникационната дупка шарлатани намират удобно място да разпространяват конспиративни теории. Хората търсят информация и попадат на анонимни блогове, сайтове и фалшива информация. Някои от сайтовете, с цел вдигане на посещения, започват да пускат все повече информация, която няма нищо общо с реалността“, добавят от ЦАКК.

Тази среда само подхранва най-лошите страхове на хората. Особено на родителите, които са изплашени за здравето на децата си. В ситуация на остра липса на адекватна комуникация и силно притеснени по здравословни причини, те са способни да повярват на всичко. Затова и фейк информациите за заговори на фармацевтични компании, за отрова във ваксините, за живак във ваксините и други подобни намират все повече привърженици. Липсата на информация за пръв път е призната за заплаха за човечеството, допълват от ЦАКК.

Препоръките

на Центъра за комуникационни дейности с цел излизане от комуникационната катастрофа са: 

 1. Спешно изработване на информационна стратегия с цел повишаване нивото на информираност на българските граждани по медицински теми.
 2. МЗ и МОН да си поделят отговорността по изработването и прилагането на стратегията. Тя да бъде включена сред основните приоритети на Министерски съвет.
 3. Намиране на съмишленици в лицето на БАН, ВУЗ-овете, други научни организации. Особено в лицето на малките общности, които и сега произвеждат научно-популярни информационни материали. Работа с локалното представителство на СЗО.
 4. Създаване и разпространяване на всички възможни информационни материали – брошури, плакати, листовки, клипове, филми – документални и научно популярни, анимационни филмчета, предавани и много други.
 5. Влизане в програмата на училищата. Въвеждане на стандарти кое е „научен факт“ и кое не.
 6. Обучение на учителите.
 7. Комуникационно обучение на лекарите.
 8. Създаване на горещи линии за комуникация не само по темата с ваксините, но и по всички медицински теми.
 9. Създаване на специално звено за разследване на всички случаи, пораждащи съмнение за вреда, причинена от ваксини и публично оповестяване на резултатите от проверките.
 10. Обучения за журналисти на тема кое е научен факт и кое е измислица.
 11. Система за проверки и наказания на лекари, които фалшифицират бележките за ваксинация.
 12. Отказ от някои социални услуги на хора, които не ваксинират децата си.

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X