Ит Лидери

R&M представя своята глобална инициатива Better connected

Computer World

R&M, производител на кабелни системи за висококачествена мрежова инфраструктура, стартира глобалната инициатива Better connect. Тя ще се фокусира върху цялостния експлоатационен жизнен цикъл на мрежите за данни – от планирането до работата на мрежата в продължение на много години. Начинанието има за цел да покаже и докаже защо мрежите, базирани на компоненти на компанията, помагат да се спестят както средства, така и време.

„Това е повече от вземането под внимание само на материалите, инсталационните разходи и общите стандарти, когато планирате мрежите за данни. Инсталацията с най-високо качество и с по-високи първоначални разходи винаги е по-евтино и изгодно решение в дългосрочен период“, коментира Херман Кристен, мениджър „Разработка на пазари“ в R&M.

Като част от инициативата експертите от над 40 филиала на R&M по света ще предоставят консултантски услуги на съответните пазари. Oпитни служители на производителя ще помагат за реализирането на проекти при клиентите - от идеята при самото планиране, през реализацията до измерванията, свързани с официалната процедура за приемане на обекта.

„В рамките на инициативата Better Connected ще предоставим консултации и специализирани обучения, съобразени с най-новите изисквания на пазара, както в България, така и във всички държави от региона, който офисът ни в София ръководи - Гърция, Сърбия, Македония, Кипър, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Черна гора, Румъния и Словения“, коментира Александър Петров, регионален мениджър за Югоизточна Европа, R&M България ЕООД.

Търговците на R&M в региона са висококвалифицирани и обучени консултанти, които могат да окажат пълна подкрепа на клиентите по отношение на идейния проект и количествените сметки, да предложат обосновано, експертно решение за изграждане на мрежата и за подбора на най-подходящите продукти, както и да се включат активно в последващата поддръжка на мрежата.

Академията на R&M

В същото време Академията на R&M стартира нови обучителни програми, насочени към специалисти в областта на планирането, ръководството на проекти, инсталатори и дистрибутори. Успешно завършилите R&M Academy Qualified Partner Program (QPP) стават квалифицирани партньори на R&M и получават сертификати, както и пълна техническа, логистична и специализирана подкрепа в областта на мрежовите проекти. Заедно с това производителят предоставя 25-годишна гаранция за мрежи, инсталирани от сертифицираните експерти.

„Непрекъснато осъвременяваме обученията, които предлагаме в Академията на R&M, като стремежът ни е те да са фокусирани по-силно към вертикалните сегменти на бизнеса. Предлагаме различни обучения за различни приложения в различни вертикали. Заедно с това се стремим да предложим по-кратки обучения, които са на модулен принцип и отговарят на нуждите на съответната група специалисти“, уточнява Александър Петров.

Обученията се провеждат в рамките на 2 работни дни и включват модули с фокус върху стандартите, технологиите, конкретните решения за окабеляване в офиси, в центрове за данни, индустриални предприятия, в дома, проектирането, върху практически упражнения и измервания и върху продуктовата гама на R&M и завършват с изпит. Модулите са специализирани за инсталатори и за проектанти, като за двете групи фокусът е различен. След успешно издържан изпит специалистите, преминали курса, получават сертификат, който им позволява да участват в гаранционната програма на R&M, а системите, изградени от тях, получават 25-годишна гаранция. Програмата изисква също така периодично ресертифициране на специалистите, за да могат те да осъвременяват своите знания в съответствие с промените в стандартите. „Програмата ни е призната от международната асоциация BICSI като предоставяща обучения с висока стойност за индустрията. Тя е насочена към предлагане на информация за технологии, валидни за целия сектор“, коментира Александър Петров.

Първото обучение в Академията на R&M в България е проведено през далечната 1999 г., като от тогава до сега са обучени огромен брой специалисти – инсталатори и проектанти.


R&M представя своята глобална инициатива Better connected

© Computer World, Computerworld.bg

Висококачествените системи пестят пари

Специално за старта на инициативата R&M пусна сайта „Better connected“ https://www.rdm.com/sites/Better-connected. В него посетителите могат да намерят подробна информация защо кабелните системи с по-добро качество пестят пари в дългосрочен план. Там те могат да направят справка в т.нар. каталог на критериите, който да ги подпомогне при определянето на целите на проекта, оценката на инфраструктурата, както и при избора на квалифицирани партньори и услуги по проекта.

„Мрежовите пробиви през последните години причиниха огромни щети. Компаниите загубиха милиони само в рамките на минути, без да споменаваме загубата на репутация. Потребителите от своя страна загубиха доверие в центровете за данни, в облака, в интернет на нещата и удобните онлайн услуги – коментира Херман Кристен относно настоящите заплахи. – Непрекъснато защитените мрежи за данни са жизненоважни за бизнеса и неговото оцеляване. Което означава, че става все по-важно да се предотвратят проблеми и принудителен престой през жизнения цикъл на една мрежа. Продуктите и системите, които сме разработили и тествали в практиката, са предназначени точно за тази цел.“

Устойчивите решения са повече от това те да съответстват на стандартите. Още в началния етап на планирането на мрежата трябва да бъдат уточнени подробно спецификациите, както и да е налице независимо и проверимо доказателство за производителността и ефективността на всички продукти. „Ако трябва да започнете доказването по-късно, губите ценно време. Лошата документация води до по-високи разходи за планиране“, обясняват от R&M.

По данни на института „Понемон“ неправилното управление и работа на мрежата и последващото отпадане на компоненти са двe от трите най-разпространени и често срещани причини за непредвиден престой и прекъсване работата на мрежата.

Финансови показатели за 2018-а и планове за развитие за 2019 г.

13% ръст на приходите за 2018 г. спрямо 2017-а в целия регион на Югоизточна Европа, отчита R&M България. Държавите от региона, където компанията производител постига ръст над средния, са Сърбия, Словения, Хърватия, Македония, Гърция и България. „Силните ни резултати се дължат на факта, че за разлика от други производители, които предлагат отделни компоненти – било то кабели, конектори или розетки – ние предоставяме цялостни решения за различни среди – включително големи мрежи на телеком оператори, мрежи в сградите – офисни или жилищни, или в по-агресивната среда на индустриалните предприятия, както и за центрове за данни. По този начин даваме сериозна добавена стойност за клиента“, обяснява Александър Петров. Друг ключов фактор за постигнатите резултати е фактът, че мениджмънтът на R&M на най-високо ниво показва много сериозно отношение към Балканите, а откритият през 2011 г. в София производствен завод на R&M за оптични компоненти предоставя гъвкавост и достъп на държавите от региона до най-добрите технологии, съчетано с необходимата скорост и бърза реакция относно нуждите на пазара.

В началото на 2019 г. предстои откриването на представителство на R&M България в Гърция. За момента пазарите в Македония, Гърция и Кипър се покриват директно от офиса в София, а останалите пазари се управляват чрез представителствата на R&M България в Сърбия, в Словения и в Румъния.

„В региона работим по сериозни проекти, което ни дава увереност, че през 2019 г. ще можем да реализиране плановете си за ръст. Тази наша увереност се базира освен на проектите, също така и на редицата нови продукти, които ще извадим на пазара през 2019-а“, коментира Александър Петров. Първите от тях ще бъдат официално представени още през януари, като за цялата година се предвижда броят на новите продукти да надхвърли 10. Освен специални събития в различни страни в региона за анонс на продуктите, информацията за тях ще бъде налична и в сайта Better Connected. Заедно с това производителят планира провеждане и на традиционното си Road Show, което ще обхване страните от Югоизточна Европа. 

Основен фокус на производителя и през 2019 г. остават офис сградите и офис окабеляването, където R&M е пазарен лидер в региона.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X