Ит Лидери

R&D комплексът на ТУ – София вече генерира проекти, приложими за бизнеса

Владимир Владков

Консолидиране на изследователския капацитет и стратегическите научни области за България и за Техническия университет София (ТУ - София) е една от основните цели на създадения Университетски научноизследователски комплекс (УНИК) в ТУ – София. Финансиран с 6,75 млн. лева от Фонд „Научни изследвания“, допълнение със собствени средства на университета в размер на почти 7,21 млн. лева комплексът включва съвременна изследователска и научна инфраструктура за над 4,575 млн. лева и нов сграден фонд за над 1,555 млн. лв., включително нова експериментална площадка за изследване на 14 технологии в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Лабораториите в УНИК обхващат направления като микро и нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство.

Събитието бе открито от ректора на Техническия университет чл. кор. проф. дтн Георги Михов и проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). Официален гост от страна на Министерството на образованието и науката бе Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката.

Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката.

„Представянето на УНИК е част от инициативите на ФНИ за представяне на резултатите от проекти, финансирани от Фонда. През следващата година сме планирали и представяния на отделни проекти както в София, така и в цялата страна“, обяви проф. Вайсилов и подчерта, че успехът на трите проекта за държавни университетски научно-изследователски комплекси се дължи както на значителната инвестиция, така и на ентусиазма и упорития труд на научните колективи.

“Започнахме с тези инфраструктурни проекти, защото искаме да разработим устойчив модел за развитие на научната инфраструктура на България“, каза зам.-министър Карина Ангелиева.

„Една от многобройните ползи от създаването на УНИК е по-бързия трансфер на иновативни технологии, създадени в лабораториите на университета към индустрията в България, а и в чужбина. Освен това развиваме докторанското училище, което създава научен и изследователски потенциал както за университета, така и за цялата българска индустрия и трансформирането й в икономика, базирана на знанието“, заяви проф. Камен Веселинов, един от ръководителите на проекта.


R&D комплексът на ТУ – София вече генерира проекти, приложими за бизнеса

© Владимир Владков, Computerworld.bg

проф. Камен Веселинов, един от ръководителите на проекта.

ТУ – София е основен изпълнител на проекта УНИК, но в пряко асоциирани участници в него са също БАН чрез Институтът по механика и Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ), чийто специалисти използват закупеното за техните изследвания специфично оборудване. „Развиваме активно и сътрудничеството с два университета в Европа – този в Кардиф, Великобритания, и с германския в Карлсруе – който вече не е университет, а Технологичен институт на Карлсруе (подобен на MIT в САЩ), който обединява университет и изследователски център“, коментира Веселинов.

Основните направления на ТУ-София в УНИК включват „Виртуално инженерство и МЕМС“, „МЕМС, микро- и нанотехнологии“, „Енергийно рекупериране“, „Нови материали и наноструктури“ (съвместно с ХТМУ), „ВЕИ и енергийна ефективност“, „Комуникационни технологии“ и докторантското училище. За „ВЕИ и енергийна ефективност“ са изразходвани 32% от средствата, за направление „Виртуално инженерство и МЕМС“, още 21%, а 16% от бюджета на проекта е за нови материали и наноструктури. Над 67% от разходите по проекта са инвестиции в апаратура и оборудване, а 15% от бюджета е за сграден фонд, обясни Веселинов.

Изцяло е реновиран блок 8 на ТУ-София и е изградена експерименталната площадка за ВЕИ. „За постигане на интердициплинарен синергиен ефект е създадена среда за прилагане на най-модерните методи и подходи за виртуалното инженерство, висок клас технологии за физическо прототипиране, за развитие на нови материали и наноструктури, микро/нано измервания, мониторинг и валидиране в областта на енергийната ефективност и ВЕИ“, допълни ръководителят на проекта.


R&D комплексът на ТУ – София вече генерира проекти, приложими за бизнеса

© Владимир Владков, Computerworld.bg

проф. Никола Калоянов

„Сградата на блок 8 е с почти нулево енергийно потребление, т.нар. „пасивна сграда“, като използва най-новите технологии като отопление и охлаждане с термо помпа. В тази сграда се намират 18 научноизследователски лаборатории“, обясни проф. Никола Калоянов.

Проектът УНИК и разгърнатите мащабни дейности в лабораториите са довели до над 433 публикации (277 от които в чужбина, 73 от тях с импакт фактор и индексирани в базите Scopus и Web of Science). Подадени са 8 заявки за патенти за изобретения, има и още два регистрирани полезни модела и един патент. Общо са публикувани 4 книги и монографии, 38 докторанти са били зачислени и са защитени успешно 20 докторантури, допълни Веселинов.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X