Ит Лидери

„Онтотекст“ ще развива изкуствен интелект с още 1,4 млн. евро еврофинансиране по програма Хоризонт 2020

Владимир Владков

Българската компания за семантичен софтуер „Онтотекст“ АД ще получи 1,386 милиона евро за развитие на технологии, използващи изкуствен интелект. Три проекта, в които участва и българското дружество, част от „Сирма Груп Холдинг“, са одобрени за финансиране по програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия. Това са проектите WeVerify, работата по който започва още през декември 2018 г., EXA MODE и InnoRate, които ще стартират през януари 2019 г. след като бъдат завършени и подписани споразуменията за консорциуми и за отпускане на безвъзмездни средства.

През второто тримесечие на 2018 г. софтуерната компания спечели финансиране от 779 605 лв. (398 498 евро) по проект за интелигентно свързване на данни за компании от различни източници (CIMA). Заедно с трите нови проекта, общият обем на финансирането, осигурено от Онтотекст през 2018 г. за развойна дейност достигна 1,8 млн. евро.

Планове на компанията предвиждат разработване на вертикални модели на знания и конкретни приложения за SENPAI - платформата за изкуствен интелект за организации на Сирма Груп Холдинг. Финансирането се разпределя по стратегически вертикали, както следва: 1,9 милиона евро за пазарни проучвания и издатели и 1,2 милиона евро за здравеопазване и науки за живота.

  • Проектът WeVerify е насочен към проблемите, свързани с проверката на информацията чрез използване на алгоритми за машинно обучение с ограничена обратна връзка от хора, както и на интуитивни визуализации. Ключов резултат ще бъде платформата WeVerify за съвместно, децентрализирана проверка на информация, както и за проследяване и развенчаване на некоректна информация. „Онтотекст“ ще ръководи работата по използването на блокчейн технология за потвърждаване на автентичността на заключенията на журналисти, които извършват проверка на данните и разкриват фалшиви новини. Онтотекст е координатор на консорциума, включващ водещи университети и някои от най-големите информационни агенции в Европа. Продължителността на проекта ще бъде 3 години.
  • EXA MODE е проект за обработване на големи масиви от данни в областта на здравеопазването. Той включва разработване на прецизни аналитични методи и инструменти за взимане на решения в болниците. По проекта ще бъде използвано дълбоко машинно обучение за изграждане на семантично представяне на обекти, както и обогатяване на текстове със семантични метаданни. Резултатите ще бъдат сливани и привеждани в съответствие с медицинските онтологии, след което ще бъдат визуализирани и прецизирани. Това знание ще бъде приложено за компресиране, сегментиране и класифициране на медицински изображения и ще подпомогне вземането на решения. Продължителността на проекта ще бъде 4 години.
  • Проектът InnoRate ще създаде надеждна и обективна европейска платформа за улесняване процеса на вземане на решение от инвеститори и кредитори за финансиране на иновативни малки и средни предприятия (МСП) с висок потенциал за растеж. Това ще става чрез нови методологии за оценка на иновациите, които надграждат ретроспективно ориентираните и скъпи методи за оценка, прилагани понастоящем и дават предимство при оценяването на технологичния и бизнес потенциал, както и на рисковете. InnoRate ще използва семантична технология, съществуващи източници на данни и задълбочен експертен опит, за да намали усилията на инвеститорите и кредиторите, подобрявайки оценката им за потенциала на иновацията. InnoRate e проект за координация и поддръжка с продължителност 3 години.
  • Проектът TRR цели да даде възможност на създателите на политики в областта на научните изследвания и иновациите по-добре да извличат, анализират и разпространяват резултатите и въздействията от финансираните научни изследвания. Консорциум, включващ „Онтотекст“, спечели търга TRR с предложение, целящо да събере най-добрата количествена и качествена информация за близо 8000 проекта и да определи въздействието, което тези изследвания биха имали в средносрочен и дългосрочен план. Обхватът на проекта включва идентифициране и проследяване на информация за резултатите от научните изследвания, за новите продукти, базирани на тях, за изобретателите и за патентите, както и за стартиращите фирми и предприятията, които ги използват.

CIMA, InnoRate и TRR ще използват съществуваща технология на Онтотекст за свързване на описанията на хора, организации, местоположения и други видове обекти от различни източници. CIMA ще усъвършенства алгоритмите за свързване на информация за компании и базираните на тях продукти на Онтотекст. В TRR Ontotext ще разшири своите модели на знание за пазарно разузнаване, с по-добри възможности за проследяване и свързване на иновации, продукти и инвестиционни транзакции, на базата на анализ на научни публикации, патенти, пазарни анализи, бази данни за компании, както и на бизнес, технологични и финансови новини. InnoRate предоставя предизвикателни задачи свързани с оценяването на малки иновативни компании въз основа на комбинация от структурирани профили и пазарни тенденции, извлечени от различни източници.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X