Ит Лидери

Аутсорсинг индустрията у нас с 18,2% ръст за 2017 г.

Computer World

Иван Гайдаров

През 2017 г., българската аутсорсинг индустрия бележи ръст на приходите от 18,2% на годишна база при предварително заложени 13,5%, като формира 4,8% от БВП на страната или 2,1 милиарда евро. Заетите в сектора на изнесените услуги са 67 300 души, а средната заплата на годишна база е 23 000 евро. Това са част от констатациите в годишния анализ за развитието на аутсорсинг индустрията у нас, представен днес от Българката аутсорсинг асоциация (БАА).

Според данните за 2017 г. в страната оперират 477 компании - 244 в BPO сегмента (1,2 млрд. евро от БВП) и 233 в ITO (900 млн. евро) – а заплатите, които въпросните организации изплащат на своите служители, възлизат на 7,9% от общата сума изплатени възнаграждения за миналата година, като в това отношение също се наблюдава сериозен ръст в сравнение с 2016 г.

Освен вертикалното развитие, секторът на изнесените услуги търпи такова и по хоризонтала и доскоро известен като софийска индустрия, аутсорсингът вече намира път и извън пределите на столицата. Въпреки че основният дял отново остава в София – 80%, Пловдив и Варна също започват да се очертават като регионални центрове, съответно с по 13% от общия брой компании. Като “изгряващи звезди” от БАА посочиха Бургас, Велико Търново и Русе, които вече имат нужната инфраструктура и кадрови потенциалн да се развият в тази посока.

„Както в глобален мащаб, така и в България, се наблюдава промяна в профила на търсените услуги. Много хора си представят, че аутсорсинг услугите се изчерпват до стандартен кол център, а всъщност това не е така. Данните от доклада показват, че само за 16 % от компаниите у нас в сферата на изнесените услуги това е основната им дейност. В момента говорим много повече за споделени услуги, за бизнес процеси в областта на човешките ресурси, финансите, управлението на сгради, които се изнасят към аутсорсинг компании. Има нарастващ интерес към висококвалифициран труд и особено към услуги, свързани с информационни технологии - разработване на софтуер, поддръжка, системна интеграция. Подсекторът, който расте най-бързо, е при компании, предлагащи аутсорсинг на процеси, базирани на специфични знания и информация (KPO), като управление и анализ на бази данни, проучвания, обработка на информация", сподели Ивайло Славов, председател на борда на БАА и съосновател и изпълнителен директор на Bulpros.


Аутсорсинг индустрията у нас с 18,2% ръст за 2017 г.

© Computer World, Computerworld.bg

Предизвикателства обаче също не липсват, стана ясно по време на дискусията, в която участие взеха членовете на управителният съвет на БАА - Илия Кръстев, главен изпълнителен директор на A Data Pro, Мая Миланова, генерален мениджър на CBS Cargotec, Пламен Цеков, главен изпълнителен директор на ScaleFocus, Стефан Бумов, главен оперативен директор на HelеCloud - Лъчезар Богданов от Industry Watch и Стефан Стоянов, зам. кмет на община Пловдив.

Според тях основните трудности, които предстоят пред сектора, за да запази той 10-годишната си тенденция на постоянен растеж, са свързани най-вече с липсата на кадри, което налага компаниите в сектора да обърнат сериозно внимание на работата с подрастващите и техните родители. Освен това, от БАА са категорични, че промени в данъчното облагане като въвеждане на прогресивна ставка също биха се превърнали в препятствие пред растежа на сектора.

Като тенденции в следващите няколко години бяха посочени автоматизацията на процесите, наличието на все повече услуги с по-голяма добавена стойност и развитие на икономика на знанието, част от която е създаването на все повече собствени продукти от страна на компаниите.

Основна цел към 2021 г., която си поставят от БАА, е достигането на 7,9% от БВП (4,8 млрд. евро) и обхващането на повече от 80 000 заети лица в сектора на изнесените услуги.

Не на последно място, българската аутсорсинг индустрия се надява да успее не само да върне голяма част от високообразованите българи в чужбина обратно в страната, но и да се конкурира успешно на глобалния пазар на талант, за което от организацията призоваха за законови промени, които да улеснят привличането на работна ръка както от страните от ЕС, така и от различни дестинации извън границите на Съюза.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X