Ит Лидери

ДАЕУ предлага алтернативно решение за електронен обмен на документи

Computer World

Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) е създала алтернативна възможност за осъществяване на електронен обмен на документи. Това временно решение е насочено към администрациите, които засега не разполагат с технически ресурс, за да се включат чрез своите документооборотни системи в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) в установения от закона срок до 1 ноември.

За целта е извършена интеграция на Системата за електронен обмен на документи със Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване: https://edelivery.egov.bg), също поддържана от Агенцията. Интеграцията на двете системи ще позволи на около 30 административни структури, които все още не разполагат със собствени системи за електронен документооборот или с необходимите им ресурси, да спазят законовите изисквания. Те трябва да подадат електронно Заявление за създаване на профил в Система за сигурно електронно връчване и интеграция в Система за електронен обмен на съобщения (за повече информация: https://e-gov.bg/bg/119).


ДАЕУ предлага  алтернативно решение за електронен обмен на документи

© Computer World, Computerworld.bg

ДАЕУ напомня, че със свое решение от 24 октомври кабинетът задължи до 30 ноември т.г. всички централни администрации и подопечните им структури да регистрират свои профили в Системата за е-Връчване. По този начин се предоставя технологична възможност за взаимодействие на гражданите, на бизнеса и на административните органи по електронен път, както и за заявяване и доставка на електронни административни услуги и изпращане и получаване на електронни документи към и от администрациите.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X