Ит Лидери

Безконтактните плащания набират популярност у нас

Computer World

Иван Гайдаров

Безкасовите операции вече са факт в България и присъстват масово в ежедневието на потребителите, а безконтактните плащания набират все по-голяма популярност. Едновременно с това, независимо, че все още те не се случват през дигитални портфейли, за този тип продукти има изключително голям потенциал. За реализацията му е нужно да се повиши информираността на потребителите, които все още често не правят разлика между тях и мобилните банкови приложения. Това са част от основните изводи в изследане на iCard за потребителските навици по отношение на различните методи за разплащане и изискванията към дигиталните алтернативи.

Проучването, проведено сред 400 потребители от големите градове в страната между 18 и 65 годишна възраст, беше представено от Надежда Маринова, маркетинг директор на iCard.

Надежда Маринова, маркетинг директор на iCard

Оказва се, че безконтактните плащания стават изключително популярни в България. Цели 79% от респондентите споделят, че за последните три месеца са плащали безконтактно, като засега използването на карти значително надминава това на смартфони”, обясни Маринова. Тя добави, че това е една от най-търсените възможности, които дигиталните портфейли предлагат, след като бъдат инсталирани на устройствата. Към момента обаче едва 11% от целевата група са изпробвали този метод през последните 3 месеца. По думите ѝ оценката на потребителите за плащанията през дигитален портфейл и смартфон са изцяло положителни както от гледна точка на сигурността, така и от тази на удобство за ползване. Това очертава добър потенциал за навлизането на този тип продукти на българския пазар. За целта, доставчиците на подобни услуги трябва да имат предвид, че потребителите имат три основни изисквания – премахване на таксите за обслужване и поддръжка, възможност за проследяване на състоянието на сметките си (баланс и движение), както и възможността средствата в дигиталния портфейл да бъдат достъпни и в брой.

Като цяло, що се касае до дигиталните портфейли, отношението на потребителите е изключително положително и хората са готови да започнат да ги използват по-редовно. Към момента те заемат едно от последните места в класацията на най-предпочитаните инструменти за разплащане с 12%, следвани само от предплатените карти (11%).

Интересен факт е, че общият брой на потребителите, които посочват, че използват дигитален портфейл, е приблизително 47 800, но при по-обстоен анализ става ясно, че едва 2% реално използват подобни продукти, докато другите просто не са наясно към коя категория спадат предпочитаните от тях решения.

Средства за разплащане

Основните начини за разплащане, които се използват в България, са дебитните карти и в брой, като първият подход вече изпреварва физическата размяна на пари. Проникването на банковите преводи и разплащанията през онлайн банкиране също е много е силно, както и това с наложен платеж, като основната причина за последната тенденция е свързана с активната онлайн търговия и сключването на сделки от разстояние.

Независимо, че наблюдаваме много висок процент безкасови разплащания, честотата на кешовите остава безпрецедентно висока – 61% от потребителите правят плащания в брой над 30 пъти месечно, което прави повече от веднъж на ден”, обяснява маркетинг директорът на iCard.

Относително висока е и средната сума, която респондентите в изследването казват, че носят ежедневно в себе си – 66 лева. Дори потребителите, които използват по-често картови разплащания, разполагат с подобни суми кеш.

Като водещи фактори при избора на платежни инструменти в България се очертават сигурността при разплащане и таксите за поддръжка.

Битови сметки

При заплащането на битовите си сметки българинът все още използва преимуществено физически локации (61%), въпреки че повечето от тях предпочитат да използват други методи, което говори за сериозно разминаване в предпочитанията и реалните действия на потребителите. Това говори за сериозен потенциал в близко бъдеще тенденцията да се промени значително.

Като цяло се оформят три основни групи. 40% от потребителите плащат само и единствено на място, като това са хора, които нямат собствен доход, под 29 години, предимно жени. 37% от респондентите пък плащат само онлайн, като тук най-често срещаните характеристики са 30 - 39 години, предимно мъже, живеещи в София. Има и потребители, които комбинират двата метода. Към тях се определят 21% от респондентите, основно между 40 и 49 години, в по-голямата си част жени”, изброи още Надежда Маринова.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X