Ит Лидери

ИТ браншът: Вдигането на осигуровките в последния момент е лош сигнал към инвеститорите

Владимир Владков

Намеренията на правителството да повиши внезапно максималния осигурителен доход от 2600 лв. на 3000 лв. ще имат само негативен ефект както върху инвестиционния климат в страната, така и директно върху ИТ фирмите, чиято продукция е с много висока добавена стойност. Това предупреждават в писмо до Министерския съвет водещите организации в ИКТ индустрията - Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и ИКТ Клъстер.

„Изненадани сме, че в години с бюджетен излишък се взема от генериращите висока добавена стойност, вместо да се инвестира в увеличаване на техния брой чрез инвестиции в образователната система за подготовка на повече специалисти. С резултатите от труда на заетите в ИКТ сектора не само се повишава потреблението, което е основен двигател на растежа в последните години, но и разработвайки и внедрявайки ИКТ продукти и услуги в българските предприятия се повишава конкурентоспособността им“, пише в писмото на ИТ организациите.

Ефектът на повишението – най-силен върху ИТ индустрията

Според ИТ бизнеса, намерението на правителството ще обхване близо 148 000 лица, от които една трета са заети в ИКТ индустрия, като това ще се отрази както на служителите, така и на работодателите. „Съществува реална опасност от отлив на висококвалифицирани специалисти, който предвид съществуващия дефицит на кадри, не би могъл да бъде компенсиран по никакъв начин, предупреждават от ИТ организациите. - Естествено, след отлива на специалисти ще ги последват и компаниите, които ще предприемат активни действия по преразпределение на своите разходи за заплати чрез наемане на повече хора в зони с по-добри икономически условия – например свободните икономически зони край Скопие и Ниш. Икономическият резултат от това правителствено решение ще бъде строго отрицателен – вместо да се акумулират повече средства, постъпленията ще намалеят, при това не само еднократно, а кумулативно, тъй като ще продължат да спадат и през следващите години“, пише още в анализа на ИТ организациите.

Национален осигурителен институт. снимка: Юлия Лазарова

Те смятат, че точно ИКТ фирмите са социално отговорни и добри данъкоплатци, като подкрепят осигуряването на по-добри условия за достойни старини, „но не с цената на този погрешен модел и не с цената на противопоставяне на отделни групи хора в нашето общество“, категорични са от ИТ бизнеса.

„Решението да се увеличи прага на пенсиите, поднесено едновременно с повишаването на максималния осигурителен доход, би могло да се възприеме като противопоставяне на отделни групи хора и да засили острото усещане за несправедливост, да подкопае доверието в институциите и да застраши функционирането на държавността на системно равнище“, обясняват от ИТ организациите.

 

Лош сигнал към инвеститорите

Увеличаването на осигурителните вноски (особено в комбинация с обсъжданото увеличаване на вноските по задължителното здравно осигуряване) ще доведе до намаляване, дори дои прекратяването на инвестициите от страна на компаниите в допълнително обучение и нови кадри в бизнеса, за развитие и мотивация на персонала. Освен това ще се намали капацитетът на фирмите да отделят средства, ресурси и време за участие в социално отговорни кампании. „Противоречивите действия на правителството водят до непредвидимост на средата, което се отразява както на българските компании, така и на привличането на потенциални чуждестранни инвеститори“, твърдят от петте ИКТ организации.

„Опасяваме се, че краткото предизвестие на тези промени ще доведе до напрежение и нарушаване на плановете за развитие. На мнение сме, че толкова чувствителна тема следва да се комуникира и с бизнеса, който е пряко засегнат. Едно прибързано и непрозрачно решение буди съмнения дали е направена прецизна оценка на въздействието върху бизнес средата. Промяната неизбежно ще рефлектира и върху цените на ИКТ продуктите и услугите, което ще се отрази на конкурентоспособността на българската икономика на най-базисно равнище“, допълват те.

„В средата на октомври всяка фирма има вече бюджет за следващата година – какви разходи ще направи, какви пари ще изхарчи за обучения на персонала, какви пари ще изхарчи за социални придобивки и в един момент държавата идва и сменя правилата, заяви по този повод в предаването „Референдум“ по БНТ Петър Иванов, заместник-председател на УС на БАИТ. - Трябва да развиваме тези части на икономиката, които носят смислен доход, които задържат българските деца в България, а не ги карат да отидат в западната част на континента, които донасят чужди инвестиции в България, а не карат инвестициите да се отливат от България“, допълни още Петър Иванов.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X