Ит Лидери

Общини обмениха опит от изграждане на умни градски системи

Computer World

Четвърто издание на конференцията “Интелигентна трансформация на общините” се проведе на 1 октомври в курортния комплекс Албена. Събитието премина под надслов „Споделеният опит за устойчива умна община“ и бе част от „Годишна среща на местните власти“, която се проведе от 1 до 3 октомври.

Конференцията бе открита с презентация на тема роля и ангажименти на общините съгласно приетия през март 2018 г. Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Сред целите му са намаляването на разходите за разгръщане на съобщителни мрежи, осигуряване на достъпна информация за вече налична или за бъдеща инфраструктура, както и координация на дейностите по изграждането и поддържането на такава.

В рамките на закона се предвижда създаването на т.нар. Единна информационна точка (ЕИТ), която трябва да е факт до април 2019 г. Тя се изгражда от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и ще представлява софтуерна ГИС платформа, до която ще имат достъп администрацията, бизнеса и гражданите и ще отговаря на изискванията на геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в ЕС INSPIRE и Закона за достъп до пространствените данни.

Според МТИТС натрупаните данни и информация ще бъдат използвани за специфични изследвания, управление на ресурси, регионално и териториално планиране, както и за икономическо моделиране на процеси. След създаването на Националния портал за пространствени данни, ЕИТ ще поддържа обмен на данни с INSPIRE. 

Последваха две сесии с презентации на тема изграждане на умен град, Интернет на нещата, управление на отпадъците, опазване на околната среда, интелигентен транспорт, видеомониторинг, енергийна ефективност и т.н. Разгледани бяха и теми като развитие на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства и интелигентно светодиодно осветление.


Общини обмениха опит от изграждане на умни градски системи

© Computer World, Computerworld.bg

Конференцията бе насочена към представители на местните власти (кметове, заместник-кметове, секретари на общини), централната администрация и държавните структури. Партньори на събитието бяха Сектрон, Soitron, Габровски, Telelink и Dicota.

През последните години много български градове подобриха инфраструктурата си, започнаха да използват различни типове сензори, да събират и анализират данните от тях, да управляват по-добре градските активи като обществен транспорт, отпадни води, пътна инфраструктура и т.н. Тази т.нар. свързана инфраструктура помогна на общините, бизнеса и гражданите да подобрят начина си на живот. Днес светлините на прожекторите са насочени и към по-силната ангажираност на администрацията, гражданите и бизнеса към следващо поколение промени, водещи към устойчиво развитие на умната община.

Според проучване на Juniper от началото на тази година, умните градове имат потенциала да възстановят 125 часа на година на всеки човек под формата на спестено време. Без значение къде е страната ни в класациите за умни градове в света (според проучване на EasyPark "2017 Smart cities index", проведено сред 500 града в световен мащаб, България е на 94 място), всяко макар и малко усилие в тази посока трябва да бъде аплодирано, защото това е явна заявка за принадлежност към т.нар. умно бъдеще.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X