Ит Лидери

БСК предупреди за предстоящи проблеми за онлайн търговците и доставчици на софтуер

Computer World

БСК счита, че предложените мерки ще доведат до необосновано повишаване на административната тежест и разходите на бизнеса и същевременно не кореспондира с целите, които си поставя МФ с проекта на НИД. Това се казва в становище на Българската стопанска камара (БСК), изпратено до министър Владислав Горанов във връзка с Наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Според организацият съществува и обективна невъзможност за прилагане на изискванията на Наредбата в някои браншове.

“По отношение на измененията в изискванията към производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажби в търговски обекти, не подкрепяме предложения текст на чл. 52е, ал. 2, съгласно който в случай, че в резултат от извършена експертиза се установи несъответствие на функционалността на включен в публичния списък софтуер с изискванията на приложение № 29, НАП заличава софтуера от списъка и уведомява по електронен път всички лица, използващи софтуера и подали към НАП информация, да преустановят незабавно използването му в търговските обекти“, се казва още в позицията БСК.

Организацият обръща внимание и на проблеми, свързани с онлайн търговията.

„Понятията „електронен магазин“ и „дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин“ нямат нормативна дефиниция. От посочения текст става ясно, че всяко лице, което извършва продажби чрез електронен магазин следва да отговори на изискванията в чл. 52л и Приложение № 33. Разпоредбата ще засегне широк кръг, включително и физически лица, които не са търговци, но използват платформи на електронни магазини за осъществяване на единични продажби на притежавани от тях нови или употребявани вещи”, категорични са от БСК.

 

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X