Ит Лидери

Облачният бизнес на SAP отчита двуцифрен ръст на оперативната печалба

Computer World

Приходите на SAP от облачни услуги се увеличават с 30% (МСФО) и с 40% (извън МСФО  в постоянна валута). Новите облачни абонаменти бележат ръст от 29% при постоянна валута в сравнение със същото тримесечие на миналата година, което само по себе си също е едно от добрите за компанията. Наблюдава се силно развитие в основното дигитално портфолио с иновации с 600 нови клиенти на S/4HANA през второто фискално тримесечие, като общият брой клиенти на  S/4HANA в момента е близо 9000. Двуцифреният ръст на оперативната печалба продължава с повишение от 13% (МСФО) и 12% (извън МСФО в постоянна валута). Това са основните изводи от финансовия доклад нa германския софтуерен гигант SAP за второто фискално тримесечие на годиата.

“Това тримесечие е показателно за пътя, който сме избрали: бързо преминаване на компанията в облака със значителен ръст на печалбите и маржовете. Убеден съм, че тази тенденция ще продължи да се развива и именно затова повишихме очакванията за 2018 и целите за 2020“, коментира  Лука Мучич, главен финансов директор на компанията.

“Четвъртото поколение приложения за бизнеса направи голяма крачка напред със C/4HANA. Клиентите на SAP най-сетне имат възможност да фокусират бизнеса си върху предоставяне на персонализирано изживяване на техните клиенти. Интелигентното предприятие е  най-добрият начин за свързване на отделните звена в един разпокъсан бизнес и дори повече, а изпълнителните директори получават един единствен изглед за всеки клиент. SAP се придържа към изчистена стратегия, която през второто тримесечие вече е припозната от клиентите и ние увеличаваме ръководството, като сигнал, че е започнала нова вълна на растеж“, заявява от своя страна Бил МакДърмот, главен изпълнителен директор на софтуерния интегратор.

Финансови акценти

Според доклада новите облачни услуги[1] на германската компания се увеличават с 24% (29% при постоянна валута) и достигат 421 млн. евро, а приходите от облачни абонаменти и поддръжка са се увеличили с 30% в сравнение със същия период предходната година, като достигат 1,21 млрд. (МСФО) и с 40% (извън МСФО при постоянна валута).[2] Приходите от софтуер намаляват с 9% в сравнение със същия период предходната година до 996 млн. евро (МСФО) и с 5% (извън МСФО при постоянна валута). Новите заявки за облачни и софтуерни лицензи[3] нарастват с 12% при постоянна валута в сравнение с второто тримесечие на предходната година. Приходите от облачни услуги и софтуер нарастват с 4% до 4,94 млрд. евро (МСФО) и с 10% (извън МСФО при постоянна валута). Общите приходи нарастват с 4% в сравнение с предходната година и достигат до 6 млрд.

Бързо разрастващият се облачен бизнес на SAP, наред със солидния ръст на приходите от поддръжка, продължават да увеличават дела на по-предвидимите постъпления. Общите приходи от облачни абонаменти, софтуер и поддръжка, като процент от общите приходи, нарастват с 2 процентни пункта до 66% в сравнение с второто тримесечие на предходната година.

Оперативната печалба на германския софтуерен гигант също нараства с 13% и на годишна база стига 1,04 млрд. евро (МСФО) и с 12% (извън МСФО при постоянна валута). Приходите на акция нарастват с 8% до 0,60 евро (МСФО) и с 5% до 0,98 евро (извън МСФО при постоянна валута).

Оперативният паричен поток на компанията за първите 6 месеца е бил 2,99 млрд. евро, което е спад с 15% в сравнение с предходната година, но той се дължи основно на синхронизиране на компенсаторните плащания, базирани на акции, по-високите данъчни и осигурителни вноски и промените във валутните курсове. Свободният паричен поток е намалял с 25% в сравнение с предходната година до 2,17 млрд. евро, главно поради по-високите CapEx разходи за 2018. В края на второто тримесечие нетната ликвидност на SAP е 2,97 млрд. евро.

Регионално представяне

В региона на ЕМЕА SAP регистрира сериозни резултати, като приходите от облачни услуги и софтуер са се увеличили с 10% (МФСО) и с 12% (извън МФСО при постоянна валута). Приходите от облачни абонаменти и поддръжка стават все по значими, като са нараснали с 40% (МФСО) и с 46% (извън МФСО при постоянна валута). Водещи пазари са Германия и Великобритания.

В допълнение, SAP бележи сериозен двуцифрен ръст в приходите от софтуер във Великобритания и Средния Изток, а Германия отбелязва поредно силно тримесечие в приходите от софтуер със солиден едноцифрен ръст. 

Компанията има сериозно представяне и в района на Южна и Северна Америка, съчетано със сериозни промени във валутните курсове.  Приходите от облачни услуги и софтуер намаляват с 3% (МФСО) и се увеличават с 8% (извън МФСО при постоянна валута). Приходите от облачни абонаменти и поддръжка се увеличават с 24% (МФСО) и с 35% (извън МФСО при постоянна валута), като водеща позиция заема Бразилия.

Компанията се радва на силно представяне и в Азиатско-тихоокеанския регион и Япония. Там приходите от облачни услуги и софтуер нарастват с 4% (МФСО) и с 11% (извън МФСО при постоянна валута). Приходите от облачни абонаменти и поддръжка бележат изключителен ръст от 42% (МФСО) и 52% (извън МФСО при постоянна валута), като водещи са Китай и Япония.

Впечатляващи представяния при приходите от софтуер през това тримесечие има в Австралия, Китай и Индия, където е регистриран двуцифрен ръст.  


Облачният бизнес на SAP отчита двуцифрен ръст на оперативната печалба

© Computer World, Computerworld.bg

Бизнес прогноза за 2018 и очаквания за 2020

Добрите резултати очаквано повишават и бизнес очакванията за 2018 г. Затова и SAP си поставят няколко сериозни цели - приходите от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО да бъдат в диапазона 5.050–5.200 млрд. евро в постоянна валута (2017: 3.77 млрд. евро) – увеличение от 34% – 38% в постоянна валута; приходите от софтуер и облачни решения извън МСФО да бъдат в рамките на 2.025–21.250 млрд. евро в постоянна валута (2017: 19.55 млрд. евро) – увеличение от 7.5% – 8.5% в постоянна валута; общите приходи извън МСФО да бъдат в рамките на 24.975–25.300 млрд. евро в постоянна валута (2017: 23.46 млрд. евро) – увеличение от 6% – 7.5% в постоянна валута; годишната оперативна печалба извън МСФО да бъде в рамките на 7.400–7.500 млрд. евро в постоянна валута (2017: 6.77 млрд. евро) – увеличение от 9% – 11.0% в постоянна валута.

На фона на завишените очаквания за 2018 г., компанията променя и някои параметри на своите цели за 2020 г. През 2020 г. например SAP очакват приходите от облачни абонаменти и поддръжка извън МФСО да бъдат в диапазона 8.2 до 8.7 млрд. Евро, при 8.0 – 8.5 млрд. евро преди отчета за второто тримесечие. Други бизнес очаквания остават същите - 28-29 млрд. евро общ приход извън МФСО; 5-9.0 млрд. евро оперативна печалба извън МФСО; делът на предвидимите постъпления (определен като общия приход от облачни абонаменти и поддръжка, вкл. приходи от софтуерна поддръжка)  да варира от 70% до 75%. [1] Новите заявки за облачни услуги обхващат всички регистрации в рамките на определен период, които се очаква да бъдат класифицирани като приходи от облачни абонаменти и поддръжка, и резултати от покупки от нови клиенти, и от допълнителни покупки от съществуващи клиенти. Следователно, не се включват заявки за подновяване на съществуващи договори.  Стойността на регистрацията трябва да бъде определена в договор. Следователно, поради естеството си на такси за плащане, таксите за транзакции в бизнес мрежи, които не включват договорено минимално потребление, не се отразяват в регистъра на тази метрика (напр. таксите, базирани на транзакции при SAP Ariba и SAP Fieldglass). Сумите, включени в метриката, са на годишна база.

[2] През второто тримесечие на 2018  делът на придобитата компания Callidus към приходите от облачни абонаменти и поддръжка извън МФСО при постоянна валута, е 50 млн. евро. Придобиването на Callidus беше финализирано на  5-ти април 2018.

[3] Новите заявки за облачни и софтуерни лицензи обхващат всички нови регистрирани заявки за облачни услуги и за софтуерни лицензи. Тази нова метрика е идентична на гореописаната метрика за нови заявки за облачни услуги с изключение на това, че отчита общата стойност на договорите по тези заявки, а не стойността им на годишна база. Регистрираните заявки за софтуерен лиценз включват всички заявки, получени в рамките на даден период, приходите от които се очаква да бъдат отразени като приходи от софтуерни лицензи. Услугите по поддръжка, които обикновено се продават със софтуерните лицензи не се включват в метриката за регистрирани заявки за софтуерни лицензи.

 

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X