Ит Лидери

Gartner: ИИ ще донесе на бизнесите $1,2 трлн. през 2018 г.

Computer World

През 2018 г. преките и косвени доходи на бизнеса, свързани с технологиите за изкуствен интелект (ИИ), ще нараснат до 1,2 трлн. долара, което ще е със 70 на сто повече спрямо 2017 г., предивиждат от Gartner. Анализаторите открояват три източника на приходи: такива свързани с взаимодействията с клиенти, увеличаване на продажбите на продукти и услуги, както и намаляване на разходите за техните доставки.

36% от споменатата обща сума се очаква да бъде генерирана благодарение на средства за подпомагане взимането на решения, използващи дълбочинни невронни мрежи и други технологии за анализи на данни и разпознаване на повтарящи се модели. До 2022 г. техният дял трябва да нарасне до 44%.

Виртуалните агенти, отговарящи на (несложни) клиентски запитвания ще генерират 46% от приходите през 2018 г., изчисляват от Gartner. До 2022 г. обаче техният дял ще се свие до 26 на сто и те ще бъдат изпреварени от други технологии.

Системите за автоматизиране на определени действия, като превръщане на реч в текст и обратни, обработка на ръкописи и т.н. в момента носят 2%, но до 2022 г. техния дял ще нарасне до 16%.

Доходите от интелектуални продукти пък през тази година се очаква да достигнат 18% от споменатата сума, а до 2020 г. техният дял ще се свие до 14 на сто.

Допълнителни приходи на световния бизнес, свързани с използване на изкуствен интелект

  2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022*
Приходи ($ трлн.) 0,692 1,175 1,901 2,649 3,346 3,923
Ръст (%)   70 62 39 26 17

Забележка: * - Прогноза

Източник: Gartner, април 2018 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X