Ит Лидери

Е-управлението като антикорупционна мярка

Computer World

Основен източник на корупционен риск са възможностите за директен контакт между администрацията и гражданите, неизчистените процеси и процедури, липсата на прозрачност и проследимост на дейността на администрацията. Това заяви председателят на Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) Атанас Темелков по време на международния форум "Европейски практики и възможности за противодействие на корупцията", която се проведе под патронажа на държавния глава Румен Радев.

Според Темелков непрозрачната, непредсказуема и безотчетна среда поражда условия за разгръщане на корупционни практики, което може да се реши единствено с последователни усилия за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и с ограничаване на директния човешки контакт с администрациите чрез средствата на електронното управление.

И в момента гражданите могат да спестят значителна част от взаимодействието си с институциите, без да е необходимо да ги посещават на място. Едва около 5-6 на сто потребителите обаче се възползват от тези възможности. Вече бяха премахнати и редица удостоверителни услуги, които администрациите не изискват от гражданите и от бизнеса. Трябва да продължи и промяната на вътрешните процеси в самите администрации, които все още блокират процеса по премахване на удостоверителните услуги”, посочи Атанас Темелков.

Председателят на ДАЕУ изброи и някои от приоритетите на агенцията - промяна на модела на финансиране на електронното управление, създаване на концепция за управление на жизнения цикъл на информационните ресурси на администрацията и промяна на над 250 нормативни документи, които все още изискват мокър печат и подпис върху хартиен носител. Също така ще бъдат променени координацията и контролните механизми в областта на електронното управление, като се предвижда въвеждане на институцията на Главен информационен мениджър на е-управлението.

Всеки гражданин ще може да проверява данните, съхранявани за него в държавни регистри и да контролира тяхната актуалност. ДАЕУ вече разполага и с решение за защита на личните данни, а от началото на юни т.г. за гражданите е достъпна публична електронна административна услуга, която им позволява да достъпват по електронен път здравното си досие”, допълни Атанас Темелков и добави, че Държавната агенция за е-управление е разработила основен процес на електронните услуги за гражданите и за бизнеса. Това означава, че процесите, които стоят зад всяка електронна административна услуга, ще бъдат еднотипни за всяка администрация, като всички системи в администрацията ще бъдат осигурявани от едни и същи централизирани модули за услуги от т.нар. 4 ниво (включват електронно заплащане и получаване на услугата).

До ноември 2018 г. всички администрации ще обменят документи помежду си изцяло по електронен път. До момента от 560 административни структури над 320 вече имат такава възможност, обяви още председателят на ДАЕУ. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X