Ит Лидери

Доброслав Димитров от Империя Онлайн е новият председател на БАСКОМ

Владимир Владков

Доброслав Димитров от „Империя Онлайн“ АД бе избран за председател на Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ по време на годишното общо събрание на браншовата организация. В новия Управителен съвет на БАСКОМ продължава работа досегашният председател Стамен Кочков (САП Лабс България ), ще заедно с Георги Брашнаров (Немечек), Георги Захариев (Динамо Софтуер България), Димитър Гюлев (Антиподес), Красимир Стоянов (Орак - Инженеринг), Крум Хаджигеоргиев (Мелън), Филип Мутафис (Дайнамик Солюшънс) и Мая Маринова, изпълнителен директор на асоциацията.

През изминалата година пълноправни и асоциирани членове на организацията са станали още 5 български компании и организации – Ендава ООД, Експириън България ЕАД, Хакомо, Кауфланд Сървис ЕООД и Център за творческо обучение. В момента БАСКОМ има 80 софтуерни фирми – пълноправни членове, и над 120 асоциирани членове, сред които висши училища, фондации, фондове за рисков капитал, стартиращи иновативни компании и др.

Доброслав Димитров, Империя Онлайн. Снимка: КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ, архив на Капитал.

Според отчетния доклад четири са основните направления, в които БАСКОМ се фокусира през изминалата година. В областта на вътрешния пазар БАСКОМ работи по съвместни инициативи за подобряване на бизнес средата и развитие на ИКТ сектора в сътрудничество с други браншови структури. В сферата на образованието организацията осъществи съвместни инициативи и проекти с Министерство на образованието и науката (МОН) за обучение на специалисти в областта на ИТ и софтуерната индустрия с оглед преодоляване на хроничния глад за квалифицирани кадри. Другите две важни направления са промотиране на конкурентните предимства на софтуерната индустрия на международните пазари, и не на последно място – развитие на екосистемата за иновации и предприемачество.

Основно предизвикателство пред сектора за поредна година остава недостигът на квалифицирани специалисти, който възпрепятства естествения растеж на бранша, посочват от БАСКОМ. В момента делът на софтуерната индустрия е 2,4% от БВП на страната. „Този дял е постигнат с едва 22 хиляди работни места от почти 3 милиона работна сила в страната“, допълват от асоциацията.

Съществена мярка за преодоляването на това предизвикателство в дългосрочен аспект е инвестицията в образование и насърчаване на младите хора към избор на конвертируеми специалности с възможности за висока професионална реализация. Ето защо и през следващата година БАСКОМ ще продължи работата си в това направление. Първи стъпки в тази посока са стартиралите през миналата година Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ (3-годишен модул) и обучение на младежи в професионалните гимназии (5-годишен модул) за придобиване на професионална квалификация „Приложен програмист“ по инициатива на БАСКОМ, в партньорство с водещите ИКТ организации в България и активното сътрудничество на МОН и образователните институции.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X