Ит Лидери

ICT Watch 2018 за седма година събра представители на държавата и бизнеса

Computer World

Александър Главчев

Българският ИКТ бизнес генерира приходи в размер на 1,9 млрд. евро, като средният годишен ръст е около 15 на сто. От 2000 г. насам е налице устойчив ръст на заетите в сектора, като за периода от 2010-та до края на миналата година техният брой се е удвоил. Въпреки това обаче България продължава да е на опашката в Европа по отношение на иновациите, като все още остро стои и проблемът с намирането на кадри. Паралелно с това все още има голяма разлика в успеха на фирмите занимаващи се с аутсорсинг и произвеждащите свои продукти. Така накратко могат да се синтезиран мислите и настроенията, които бяха изразени в рамките на първия панел от от тазгодишното издание на форума ICT Watch.

Кръглата маса се състоя за седма година, като нейни организатори бяха ICT Media и Българската асоциация на софтуерните компании (Баском). Генерални партньори бяха Сирма Бизнес Консултинг (СирмаБК) и Turkish Airlines, а партньор – UPS. Събитието се проведе със съдействието на Министерството на икономиката, Българската агенция за инвестиции (БАИ), Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Българската аутсорсинг асоциация (БАА).

“ИКТ секторът е сред най-бързо развиващите се отрасли на икономиката ни, като България е лидер по развитие в тази насока в Югоизточна Европа – сподели Александър Манолев, заместник-министър на икономиката, на който бе поверено официалното откриване на форума. – Същевременно обаче все още има сектори на икономиката ни, които изостават, в които интелигентните решения и иновациите са много слабо застъпени. Икономическите предизвикателства изискват да се вземат мерки за повишаване на тяхната конкурентоспособност.” Затова, според зам. министъра е нужно да се говори не само развитието на ИКТ сектора, но и за връзката му с останалите отрасли, както и с научните среди.

Проблемът с работната ръка

Растежът на българския ИКТ бизнес се ограничава от недостига на квалифицирана работна ръка, посочи Пламен Цеков, член на Борда на директорите на БАА и изпълнителен директор на ScaleFocus. Компаниите у нас разглеждат като сериозна мярка в тази посока използването на квалифицирани мигранти. “Това е нещо, което може да реши проблема в тактически план – подчерта Цеков. – В стратегически нещата са ясни – образование и изграждане.”


ICT Watch 2018 за седма година събра представители на държавата и бизнеса

© Computer World, Computerworld.bg

Според него сините карти, за пребиваване и работа в България, са билети за вход в страната, но след това все още не е решен въпросът със здравните осигуровки например. Т.е. потенциалните квалифицирани мигранти и техните семейства всъщност нямат възможност да получат живот с добро качество у нас.

Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ, използва форума да опипа почвата за неформална идея за привличане на външна инвестиция в сферата на образованието. “Т.е. да докараме голям образователен бранд в България”, поясни той. Една подобна стъпка чисто стратегически не само би могка да спомогне за задържането местните младежи, но и би привлякла такива от други страни (включително извън ЕС), за които цената за обучение в някое от известните западни висши учебни заведения е непосилна. Според Янев е логично да се предположи и че една голяма част от завършилите един местен клон на голяма образователна институция ще останат да живеят и работят в България.


ICT Watch 2018 за седма година събра представители на държавата и бизнеса

© Computer World, Computerworld.bg

Също така, по думите му, правителството работи върху спогодби с Молдова, Украйна и Армения хора с български произход да имат възможност да работят у нас.

Подпомагане на родните компании

Александър Минев, заместник-изпълнителен директор на ИАНМСП, определи форуми като ICT Watch като чудесна възможност за допълнително изяснявани какви са проблемите на българския бизнес. Той подчерта, че агенцията може да спомага за решаването на проблеми по няколко начина. Един от тези механизми е Националният иновационен фонд, целта на който е да подпомага дружествата, които искат да внесат иновации в своята дейност. От друга страна чрез Министерството на икономиката ИАНМСП може да внася за разглеждане законопроекти.


ICT Watch 2018 за седма година събра представители на държавата и бизнеса

© Computer World, Computerworld.bg

Не на последно място агенцията подпомага участието на фирми в международни панаири, форуми и изложения. От изказванията на участниците от страна на бизнеса в дискусията си пролича, че темата се радва на особен интерес. Димитър Димитров, представител на БАИТ и изпълнителен директор на Алтерко, сподели свои наблюдения от посетени от него ИТ изложения, където често са налице павилиони на страни като Румъния, но не и от България. “Това е едно от правилните места, където трябва да търсим възможност за експорт”, подчерта той и отправи въпрос към ИАНМСП за начина на избор на специализираните изложения, на които агенцията “води” родни фирми. В отговор Александър Минев обясни, че от там разчитат на информация, подавана от браншовите организации: “Ако например сто фирми заявят желание за участие в дадени събития, то на 99% е сигурно, че ще ги включим.”.


ICT Watch 2018 за седма година събра представители на държавата и бизнеса

© Computer World, Computerworld.bg

Продукти и услуги

“Ясно е, че създаването на продукти е много по-скъпо и трудоемко (отколкото предлагането на услуга)”, сподели Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг. Това произлиза от факта, че циклите на разработка на един продукт са дълги и изискват дълги предварителни проучвания. След това пък идват трудностите свързани продажбите му, където се намесва и темата за ограничения роден пазар. Т.е. поначало продуктът трябва да бъде създаден така, че да бъде изнасян навън. “Това е много скъпо удоволствие и очевидно, ако си малка или средна фирма, трудно можеш да си го позволиш”, обясни Алексиев, допълвайки че излизането на борсата на Сирма Груп Холдинг е стимулирало значително развитието ѝ.


ICT Watch 2018 за седма година събра представители на държавата и бизнеса

© Computer World, Computerworld.bg

Според Димитър Димитров от Алтерко обаче трябва да се отчете и фактът, че една продуктова компания трябва да има зад гърба си достатъчно опит, за да може да предложи качествен и успешен продукт. Много от успешните фирми, включително в световен мащаб, имат зад гърба си аутсорсинг проекти. В този смисъл вероятно сегашното положение, при което услугите изпреварват продуктите може да се разглежда и като период на трупане на опит.

Към горното мнение се присъедини и Пламен Цеков, според когото е налице конвергенция между продуктите и услугите, в резултат на което често тези две категории понякога стават неразличими.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X