Ит Лидери

5,6% ръст за първото тримесечие отбеляза Vivacom

Владимир Владков

С 222,85 млн. лева за първото тримесечие на 2018 г. Vivacom остава телекома с най-големи общи приходи у нас, след като Мтел и Теленор България публикуваха финансовите си отчети. Приходите на Мтел за периода са 107 млн. евро (или oколо 209 млн. лв.), а на Теленор – 168 млн. лева.

Годишният ръст на Vivacom за първото тримесечие е 5,6 на сто, като още по-бързо нараства печалбата преди данъци и амортизации EBITDA – с 11,6% до 86 млн. лв.

Мобилният бизнес на компанията се развива бързо, въпреки че общият брой на мобилните абонати е спаднала с 1,3 на сто до 3,05 милиона. Въпреки това пазарният дял на Vivacom е достигнал 29,8% от общите приходи от мобилни услуги в България. Съществен принос имат постъпленията от мобилен широколентов интернет, които през първото тримесечие на 2018 г. вече заемат 41% дял от генерираните от мобилния бизнес на оператора (34% е делът им година по-рано).

Във фиксирания сегмент Vivavom успява за една година да увеличи и броят на абонатите на фиксиран интернет (с 9,7% до 487 000), както и на платена телевизия (с 8,4 на сто до 451 000). Общият брой на домакинствата, покрити с оптична мрежа към 31 март 2018 г., достига 1,141 милиона, или с 4,2% повече на годишна база. По-голямото покритие с оптика е един от факторите за увеличеното използване широколентов интернет, базиран на FTTx мрежи, като делът на тези абонати е нараснал с 2 процентни пункта до 54,4% от всички потребители на фиксиран интернет. Същото важи и за абонатите на IPTV, чийто дял е скочил до 46,6% от всички потребители на платена телевизия (или с 3,6 процентни пункта повече от 31 март 2017 г.). Очаквано продължава отливът на потребители на фиксирана телефония, които са намалели със 117 000 за една година до 778 000.

По-подробни данни за финансовите резултати на компанията за първото тримесечие на 2018 г. се очакват на 29 май, според финансовия календар на Vivacom.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X