Ит Лидери

SAP отчита висок ръст на приходите от софтуер и облачни услуги

Computer World

Новите облачни абонаменти към услугите на SAP бележат ръст от 25% в постоянна валута в сравнение с изключително силното тримесечие от предходната година. Развитието в основното дигитално портфолио продължава с над 8,300 клиенти на S/4HANA, което е повишение от 43% на годишна база. Това са част от изводите в отчета за първото фискално тримесечие на SAP за 2018 г.

SAP продължава своето изключително развитие, включително бърз ръст в облачните услуги, силни софтуерни продажби и увеличение на оперативните приходи. S/4HANA отново ни даде възможност да завладеем сериозен пазарен дял за компанията, а с увеличаващия се дял на предвидими приходи, нашата печалба надхвърля очакванията и е основание за още по-голяма сигурност на акционерите. От тази изключително силна позиция, очаквайте SAP да бъде по-смела и предприемчива компания от всякога на пазари като CRM”, коментира Бил МакДърмот, главен изпълнителен директор на компанията.

По думите му фактът, че през първото тримесечие на 2018 г. финансовите резултати на SAP значително надхвърлят тези от същия период на миналата година, който е бил изключително силен, е повод за гордост за всички в компанията.

Реализирахме ръст при софтуера и облачните услуги над заложения на годишна база. Освен това, увеличихме оперативният си марж, като непрекъснато инвестирахме в нашия екип и нашето портфолио. Това ми дава много силна увереност за 2018 и следващите години”, добавя Лука Мучич, главен финансов директор на SAP.

Ето и някои от основните акценти в отчета на SAP за първото фискално тримесечие на 2018 г.

Финансови акценти

Новите заявки за облачни услуги се увеличават с 14% (25% в постоянна валута) през първото тримесечие и достигат 245 млн. евро. Приходите от облачни абонаменти и поддръжка са се увеличили с 18% в сравнение със същия период предходната година до 1,07 млрд. евро (МСФО) или с 31% (извън МСФО в постоянна валута). Приходите от софтуер намаляват с 10% в сравнение с този период през миналата година до 625 млн. евро (МСФО) или с 2% (извън МСФО в постоянна валута). Новите заявки за облачни и софтуерни лицензи2 нарастват с 10% в постоянна валута в сравнение с Q1 предходната година. Приходите от облачни услуги и софтуер се увеличават с 1% в сравнение с този период през миналата година до 4,35 млрд. евро (МСФО) или с 9% (извън МСФО в постоянна валута). Общите приходи се запазват спрямо предходната година и възлизат на 5,26 млрд. евро (МСФО) или с 9% (извън МСФО в постоянна валута).

Бързо разрастващият се облачен бизнес на SAP, наред със солидния ръст на приходите от поддръжка, продължават да увеличават дела на по-предвидимите постъпления. Общите приходи от облачни абонаменти, софтуер и поддръжка като процент от общите приходи нарастват с 2 процентни пункта до 71% през първото тримесечие (за пръв път се отбелязва ръст над 70%).

Оперативната печалба за Q1 нараства с 52% на годишна база до 1,03 млрд. евро (МСФО) или с 14% (извън МСФО в постоянна валута). Както бе анонсирано през януари 2018 г., компанията очаква позитивно въздействие върху приходите и печалбата от възприемането на IFRS 15 през 2018. През първото тримесечие това положително въздействие върху оперативната печалба на SAP възлиза на приблизително 44 млн. евро. Приходите на акция нарастват с 37% до 0,59 евро (МСФО) или спад с 1% до 0,73 евро (извън МСФО).

Оперативният паричен поток за Q1 е 2,58 млрд. евро, което е спад с 10% в сравнение с предходната година. Свободният паричен поток е намалял със 17% в сравнение с миналата година до 2,15 млрд. евро главно поради по-високи данъчни вноски и промени със валутните курсове, както и по-високи CapEx разходи в сравнение с предходната година. В края на първото тримесечие нетната ликвидност е 546 млн. евро.

Оперативната печалба бележи спад от 17% до 673 млн. евро (МСФО). Отбелязва се ръст на оперативни печалби от 8% до 1.20 млрд. евро извън МСФО (2% в постоянна валута). Общият доход на акция спада с 9% до 0.43 евро (МСФО) и нараства с 15% до 0.73 евро (извън МСФО).

SAP S/4HANA 

Новото поколение ERP S/4HANA на SAP е в основата на Интелигентното предприятие. С помощта на S/4HANA клиентите могат масирано да опростят IT инфраструктурата в организациите си, да превърнат актуалните към момента данни в реални действия и да преобразуват своя бизнес модел за средата на дигиталната икономика във всеки един сектор или индустрия. S/4HANA Cloud предлага бързо и лесно внедряване и е отличена като лидер в три категории облачни решения за индустрията от анализаторската компания IDC: Midmarket ERP, ERP за големи предприятия и Счетоводство & Финанси

Внедряването на S/4HANA нарасна до над 8300 клиента – ръст от 43% в сравнение с предходната година. През първото тримесечие се добавят близо 400 клиенти, от които около 40% са нови клиенти на SAP. S/4HANA продължава да бъде избор на глобални компании като Swiss Post, а все по-голям брой клиенти на SAP като MacMahon Holdings и Detecon International GmbH внедряват S/4HANA Cloud.

SAP Cloud Platform

Решенията за управление на потребителско изживяване от ново поколение на SAP могат да се ползват както за B2C, така и за B2B цели в широк набор от индустрии. Те дават възможност на бизнеса да управлява лесно и в реално време целия спектър от дейности на своя фронт офис – от маркетинг до продажби и услуги, и да има единен поглед за клиентите си във всички канали – социални мрежи, магазинна мрежа или електронна търговия. Днес, във времената на изключително обострено внимание към боравенето с лични данни, SAP предлага и Gigya – водещо на пазара решение за управление на клиентски профили и достъп. Софтуерът Gigya управлява профилите, предпочитанията и оторизациите на клиентите, като им дава контрол над личните им данни във всеки един момент. На 5 април 2018 г. SAP затвори сделката по придобиването на Callidus Software Inc (CallidusCloud®). SAP ще съчетае своите решения за управление на потребителско изживяване и изключителните възможности на S/4HANA с най-добрите в този сегмент решения на CallidusCloud за управление на ефективността на продажбите (SPM) и конфигуриране на ценова оферта (CPQ), за да осигури възможно най-пълноценния, всеобхватен и изцяло облачно базиран ‘Lead-to-Cash’ пакет. Той ще даде възможност на клиентите да сключват по-бързо сделки, да реализират по-голям брой и по-мащабни сделки и да ускорят резултатността на продажбите.

През първото тримесечие решенията за управление на потребителско изживяване на SAP реализират трицифрен ръст на новите заявки за облачни услуги в сравнение с предходната година. Сред компаниите, които избраха тези решения на SAP през Q1, са Jaguar Land Rover, Coca-Cola и Unilever.

Управление на човешкия капитал

С помощта на SAP SuccessFactors и SAP Fieldglass SAP осигурява цялостно управление на човешки ресурси както за служители на постоянни договори, така и за такива с временна заетост. От ЧР отделите все повече се изисква да включват в планирането служители на гъвкаво работно време, както и ефективно и непрестанно да добавят таланти в екипите. Пакетът SAP SuccessFactors е локализиран за 91 държави и на 42 езика. SuccessFactors Employee Central, който е в основата на пакета за управление на личностното и кариерно развитие на кадри, има над 2400 клиенти в края на тримесечието и бе избрано от много значими компании като CaixaBank, Reckitt Benckiser Group plc, HiPP, San Francisco Unified School District и Intesa Sanpaolo.

SAP Leonardo

SAP Leonardo обединява иновативни възможности за бързо създаване на изцяло нови модели на работа и бизнес. SAP Leonardo съчетава задълбочения опит в управление на процесите в различните индустрии, съвременна Design Thinking методология и високотехнологични софтуерни възможности като IoT, Big Data, Machine Learning, Analytics, и Blockchain и всичко това интегрирано на облачната платформа на SAP, където новите технологии лесно биват добавяни веднага след създаването им.

Airbus, DBS Informatik и Thyssenkrupp са едни от многото клиенти, които избраха SAP Leonardo решенията през първото тримесечие, за да трансформират бизнеса си и да станат Интелигентни предприятия.

Бизнес мрежите

SAP е двигател на Свързана икономика. С над 1.9 трилиона3 щ.д. глобални търговски сделки годишно в над 180 държави, SAP Business Network е най-голямата платформа за търговия в света. Съчетавайки възможностите за търговско сътрудничество на SAP Ariba, гъвкавите възможности за управление на работната сила на SAP Fieldglass, лесната обработка на данни за пътуванията и разходите със SAP Concur и real-time in-memory възможностите на платформата SAP HANA®, SAP Business Network направлява търговските сделки по цялата верига. Тя предоставя прозрачност и детайлна информация за веригата на доставки, което гарантира, че компаниите действат съобразно етичните норми.

През първото тримесечие общите приходи от SAP Business Network сегмента имат ръст от 17% и възлизат на 663 млн. евро в постоянна валута в сравнение с предходната година. Migros и Ralph Lauren избраха SAP Business Network решенията през това тримесечие.

Регионално представяне през първото тримесечие на 2017г.

В региона на ЕМЕА SAP регистрира сериозни резултати, като приходите от облачни услуги и софтуер са се увеличили с 6% (МСФО) и с 9% (извън МСФО в постоянна валута). Приходите от облачни абонаменти и поддръжка са значими и са нараснали с 40% (МСФО) и с 45% (извън МСФО в постоянна валута), бележейки особено силно тримесечие в Германия. SAP бележи двуцифрен ръст в приходите от софтуерни лицензи във Великобритания.

 В региона на Северна и Южна Америка SAP регистрират силно представяне, съчетано със сериозни промени във валутните курсове. Приходите от облачни услуги и софтуер намаляват с 5% (МСФО) и се увеличават с 10% (извън МСФО в постоянна валута). Приходите от облачни абонаменти и поддръжка бележат ръст от 6% (МСФО) и 22% (извън МСФО в постоянна валута), отбелязвайки особено силно тримесечие в Бразилия. В Северна Америка SAP отчита двуцифрен ръст на приходите от софтуерни лицензи.

В Азиатско-Тихоокеанския регион и Япония SAP бележи силно представяне предвид силния период през изминалата година и промените във валутните курсове. Приходите от облачни услуги и софтуер остават непроменени (МСФО) и нарастват с 10% (извън МСФО в постоянна валута), а приходите от облачни абонаменти и поддръжка са забележителни и нарастват с 38% (МСФО) и 53% (извън МСФО в постоянна валута) с особено силно тримесечие в Китай и Япония. Впечатляващо представяне при приходите от софтуерни лицензи през това тримесечие има в Австралия, Китай и Индия, където регистрират двуцифрен ръст.

Бизнес прогноза за 2018 г.

Компанията увеличава своите прогнози в резултат на затваряне на сделката по придобиване на Callidus на 5 април 2018 г, както и сериозната оперативна печалба, генерирана през първото тримесечие. За 2018 година очакванията на компанията вече са:

Приходите от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО да бъдат в диапазона 4.95–5.15 млрд. евро в постоянна валута (2017: 3.77 млрд. евро) – увеличение от 31% – 36.5% в постоянна валута. Преди това диапазонът бе 4.8–5.0 млрд. евро. Очаква се Callidus да допринесе с около 150 млн. евро.

Приходите от софтуер и облачни решения извън МСФО да бъдат в рамките на 20.85–21.25 млрд. евро в постоянна валута (2017: 19.55 млрд. евро) – увеличение от 6.5% – 8.5% в постоянна валута. Преди това диапазонът бе 20.7–21.1 млрд. евро. Очаква се Callidus да допринесе с около 150 млн. евро.

Общите приходи извън МСФО да бъдат в рамките на 24.80–25.30 млрд. евро в постоянна валута (2017: 23.46 млрд. евро) – увеличение от 5.5% – 7.5% в постоянна валута. Преди това диапазонът бе 24.6–25.1 млрд. евро. Очаква се Callidus да допринесе с около 200 млн. евро.

Годишната оперативна печалба извън МСФО да бъде в рамките на 7.35–7.50 млрд. евро в постоянна валута (2017: 6.77 млрд. евро) – увеличение от 8.5% – 11% в постоянна валута. Преди това диапазонът бе 7.3–7.5 млрд. евро. Очаква се Callidus да допринесе с около 10 млн. евро.

Докато за цялата 2018 година бизнес прогнозите на компанията са в постоянни валути, докладваните стойности в действителна валута се очаква да бъдат повлияни от колебанията на валутните курсове през годината. Вижте таблицата за очакваните въздействия на валутните курсове за Q2 и за финансовата 2018 година.

 

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X