Ит Лидери

И ЕК подготвя законодателство за по-лесен достъп на службите до данни зад граница

Computer World

Миналия месец американските законотворци приеха законодателство, което актуализира начина, по който правоприлагащите органи получават достъп до данните на местните компании, които се съхраняват зад граница. Новият закон, известен като CLOUD Act, има своите привърженици (големи корпорации като Apple, Google и т.н.) и противници (основно организации, защитаващи неприкосновеността на личния живот) и предефинира подхода, по който САЩ преговарят с други нации за корпоративна информация, включително текстови съобщения, имейли и документи. През тази седмица Европейската комисия (ЕК) предложи своя версия на правилата за ускоряване на достъпа до данни от страна на правоприлагащите органи.

В идеалния случай това ще изглади процеса, който е толкова бавен и тежък, че често води до конфликти между властите на САЩ и ЕС. Пример за това е случаят, при който американските органи неуспешно се опитаха да придобият данни на Microsoft, които се намират в Ирландия. Технологичният гигант спечели това правно предизвикателство, но законът CLOUD по същество гарантира, че компаниите няма да могат да предприемат същата защита следващия път. Според него правораздавателните органи на САЩ могат да изискват тази информация без никакви проблеми.

Съгласно предложението на ЕС, доставчиците на онлайн услуги ще трябва да отговорят на исканията на органите в срок от десет дни или при спешни случаи в рамките на шест часа. И двата варианта са далеч по-бързи от 120-дневната граница, която съществува в сегашното законодателство за получаване на данни. Органите също така ще могат да заставят компаниите да не изтриват определена информация по време на обработката на иска. Съответствието с новото законодателство е задължително, тъй като според ЕК съществуващият модел на "доброволно сътрудничество" е създал твърде много предизвикателства пред компаниите и е увеличил несигурността при исканията за прилагане на закона.

Предложението на ЕС разрешава заявки за "електронни доказателства", които включват всичко - от съобщения до данни за абоната и трафик – но само когато те са от значение за наказателните разследвания. Подобно на американския закон, предложението на ЕК дава и гаранции за защита на личната неприкосновеност на потребителите.

За да се превърне в закон, предложението подлежи на гласуване в Европейския парламент, като то може и да претърпи изменения по време на обсъжданията.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X