Ит Лидери

Какви стъпки да предприемем за възприемане на GDPR

Computer World

Осигуряването на съответствие с изискванията на европейския регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation – GDPR), не е въпрос на избор, пред който бизнесът е изправен. Той влиза в сила от 25 май 2018 г. и променя начина, по който се управляват лични данни. Много компании срещат затруднения при посрещането на новите изисквания.

След тази дата всеки правоохранителен орган в Европейския съюз може да налага глоби, които при съществени нарушения достигат до 20 млн. евро, или до 4% от годишния оборот (прилага се по-голямата от двете суми).

Големите организации в световен мащаб от години разработват стратегии за осигуряване личните данни на клиентите (потребителите) си. Предизвикателствата, които сега регламентът GDPR поставя пред организациите, изискват от тях добре разработена стратегия, последователни и целенасочени действия.

Ако в края на 2017-а година се обсъждаше най-вече дали организациите в България са подготвени за посрещане изискванията на регламента, то в началото на 2018-а година е налице активен диалог между регулатора (за България) от една страна, бизнеса и консултантите от друга. Ставаме свидетели на прозрачност дори на начина, по който организациите осигуряват защитата на личните данни, за да докажат на клиентите (потребителите) си, че компанията, на която са се доверили, е надеждна и сигурна. 

За да разберете дали вашата фирма е готова за голямата промяна, кои са “чувствителните данни”, как да тълкувате понятията в GDPR и т.н. посетете конференцията “GDPR - СТЪПКИ КЪМ СЪОТВЕТСТВИЕТО” на ICT Media. Събитието ще се проведе на 26 април от 9 часа в International Business School в София.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X