Ит Лидери

Справки за собственост на акции – вече и с електронен подпис

Computer World

Електронната услуга за справка за собственост на акции вече е достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП), съобщиха от Централен депозитар. Тя е достъпна на интернет страницата на дружеството в раздел „Проверка на портфейл“.

„Приоритет за нас като институция е гражданите да имат бърз и надежден достъп до информацията за своята собственост върху финансови инструменти. Това е ключова предпоставка оттук-насетне всеки да може ефективно да управлява тази собственост. Като общ резултат ще имаме и по-развит капиталов пазар в страната.“, споделя Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

Справката, която всеки гражданин може да направи чрез КЕП, съдържа информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Услугата дава достъп до информация и за притежавани акции придобити в резултат на масовата приватизация.

Над 15 000 души вече са проверили собствеността си върху акции за два месеца и половина от пускането на електронната услуга чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, допълват още от дружеството.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X