Ит Лидери

Директорът на развойния център за ИТ на Кока-Кола у нас посети ТУ-София

Computer World

Директорът на новия Развоен център за информационни технологии на компанията Кока-Кола в София, Желязко Петров, се срещна с над 60 студенти, специализанти и преподаватели в Техническия университет в София. Той представи възможностите за професионална реализация в Центъра, чието откриване бе обявено в края на 2017 г. Тогава компанията анонсира, че София е избрана за основаването на Регионален ИТ развоен център, който ще предоставя услуги за Европа, Близкия Изток и Африка и за редица глобални инициативи на компанията Кока-Кола.

Това е третото по големина и обем на предоставяните услуги звено на компанията, която разполага с подобни ценрове в САЩ, Мексико, Сингапур и др. Кока-Кола ще създаде 130 нови работни места. От компанията допълват, че на служителите ще бъдат предоставениредица възможности за обучение, развитие и кариерно признание.

„Искаме да предоставим възможности за успешна кариера в България, както и за сътрудничество с високо квалифицирани иновативни екипи от целия свят", коментира Желязко Петров, директор на развойния център за информационни технологии в София.

По време на своето посещение Петров представи основните сфери на дейност на Развойния център – софтуерни решения за системен анализ и разработване на програми, анализ на данни, мобилни приложения, обучения, роботика, инфраструктурна и информационна сигурност, както и технологични решения за маркетингови, финансови и технически функции на компанията. Центърът е партньор и с българските офиси на водещи компании като SAP, ATOS и Microsoft и планира да разшири партньорската си мрежа.

„Ние не решаваме технологични проблеми, а използваме технологиите, за да разрешаваме бизнес проблеми. Нашата мисия е да създадем гъвкавост и мащаб на бизнеса чрез най-съвременните дигитални платформи, за да можем да предоставим възможност на Кока-Кола и на партньорските ни компании да се възползват от най-добрите глобални услуги в сферата.“, добави Петров.

Системата на Кока-Кола има дълга история в България и нейното присъствие и инвестиции са неразделна част от местната икономика, подчертават от компанията. Днес системата на Кока-Кола в България осигурява 40% от работните места в сферата на производство на безалкохолни напитки и е пряк работодател на 2100 души, като общото въздействие върху заетостта е 19 200 работни места, представляващо 0,6% от работната сила в страната. Изградени две модерни съоръжения за производство на напитки и минерална вода в градовете Костинброд и Банкя. През годините на успешна дейност в България Кока-Кола е инвестирала над 550 милиона у нас.

От компанията допълват още, че откриването на новия ИТ развоен център в София потвърждава както виждането ѝ за перспективите в България, така и ангажимента за по-нататъшно разширяване на дейността й у нас.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X