Ит Лидери

Демо на живо показа, че основните компоненти на е-управлението работят

Владимир Владков

Владимир Владков

Няколко заявки за електронни услуги към община Габрово, включително за свидетелство за съдимост след автентификация чрез квалифициран е-подпис (КЕП), плащане за услугите с кредитна/дебитна карта през държавния портал за е-плащания (https://pay.egov.bg/), както и сигурно електронно връчване на документи. Това демонстрира на живо Александър Йоловски, зам.-председател на ДАЕУ, по време на 19-ата национална конференция по е-управление, организирана от ICT Media и ISACA Sofia Chapter и проведена под патронажа на вицепремиера Томислав Дончев. Тази демонстрация показа нагледно, че основните компоненти за реализиране на електронни услуги за гражданите, включително средата за междурегистров обмен RegiX, работят и могат да се използват от гражданите. Събитието се осъществи със съдействието на Държавна агенция "Електронно управление“, Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Столична община и Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS).

 

Промяна на законова рамка

„Трябва да се разделим с илюзията, че е-управлението ще заработи отведнъж като запалване на лампичките на коледната елха. Това е поетапен процес, при който включването на всяка следваща система отнема време и правилният въпрос би бил „Кога е-управлението ще стане по-осезаемо за гражданите и бизнеса, заяви Томислав Дончев. - Трябва обаче да променим „софтуера в главата си“, да променим начина си на мислене. Ако се опитваме да направим електронна версия на сега съществуващи административни процеси, това ще е грешка и огромна пропусната възможност. Пример е свидетелството за съдимост. Гражданинът може да го заяви, получи и предостави на администрацията по електронен път. Но не би трябвало гражданинът да е куриер между ведомствата, а администрацията да влезе служебно в съответния регистър по съответния регламентиран начин и да получи нужната й информация.

 

 

Свързаността на регистрите е важна крачка, като всички ведомства ще се включат в електронния документооборот много преди крайния срок – краят на 2018 г. Но само свързаност и синхронизиране на софтуера не са достатъчни за функциониране на електронното управление. Нужен е законов фундамент, дори бих казал законова „принуда“ по отношение на администрацията, но за отпадането на 12 удостоверителни документа плюс свидетелство за съдимост ще са нужни промени в над 150 закона и още толкова подзаконови нормативни актове. И така ще е на всяка стъпка“, заяви вицепремиерът при откриване на конференцията. Генерален партньор на събитието е IBM, a официални са ABBYY, Софтуерна група АКСТЪР, APC by Schneider Electric, ESRI Bulgaria, Index-Bulgaria Ltd., LIREX, NDB, TechnoLogica и Dicota.

Председателят на ДАЕУ Атанас Темелков припомни, агенцията вече е идентифицирала пречките пред работещото електронно управление, голяма част от които са свързани със законодателната база. „В 180 закона трябва да се направят промени, като в 66 от законите са нужни промени, свързани само със свидетелството за съдимост“, заяви Темелков. Другото основно предизвикателство е задължителното управление на жизнения цикъл на системите, защото често се получава така, че едно добро ИТ решение е внедрено правилно, но след това няма средства за неговата поддръжка и развитие. „Затова разработваме архитектура на на е-управлението, в която се предвиждат координационни механизми за адекватно планиране, надграждане и внедряване на информационни ресурси в администрацията“, заяви Атанас Темелков.

Третата версия на архитектурната рамка ще бъде представена публично в началото на април, обеща той. В нея е заложено и въвеждане на т.нар. главен информационен мениджър в публичните администрации. Той ще има лидерска функция при планирането, координирането и развитието на информационните ресурси в съответната администрация. „Той ще разполага с политически и организационни пълномощия, управлявайки бизнес процесите и технологиите, с които те се изпълняват“ , обяви още Атанас Темелков. Функциите на главен информационен мениджър няма да преустановят тези на сегашните ръководители на ИТ структурите в отделните институции, а ще се отнасят към „политически и организационни правомощия за управление на самите бизнес процеси в администрациите, поясни Темелков. Очаква се и създаване на Съвет на тези главни информационни мениджъри, който ще има важна роля в развитието на ИТ стратегията на държавата.


Демо на живо показа, че основните компоненти на е-управлението работят

© Владимир Владков, Computerworld.bg

 

Отворените данни

„В днешния дигитален свят, когато човек включва отоплението си у дома от офиса си или пазарува от фотьойла си, не можем да караме хората да обикалят от гише на гише и да получават документи както е било преди 30 г. Процесът е дълъг, но има промяна на нагласите. Сблъскваме се непрекъснато с феномена за противопоставяне от страна на администрацията, има и проблеми в комуникацията между институциите, с отварянето на регистрите, но за първи път правителството се ангажира толкова сериозно с темата и най-вече смени подхода. Досега Столична община се включваше във всеки проект за разработка на все повече услуги, предоставяни по електронен път, заменяйки ходене до гишето. Работим с ДАЕУ и НСОРБ по темата“, заяви Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община.

Тя припомни, че допреди 5-6 години за плащането на данък сгради гражданите е трябвало да ходят на различни каси в отделните райони, а днес всеки може да ги плати електронно и от дома си. „Въпреки това за 2017 г. едва 4 лмн. лв. от данъчните приходи на Столична община са постъпили по електронен път, като очакваме 10% годишен ръст на онлайн плащанията. Но все още твърде малко са хората, които използват 50-те е-услуги, въведени заедно с ДАЕУ преди няколко години“, добави Фандъкова. В момента общината подготвя пилотен проект, така че родителите, които записват децата си за детска градина чрез новата система, да не ходят до офисите на администрациите и да търсят удостоверения за раждане и за настоящ адрес (основни документи, необходими за класиране в дадена детска градина или училище). Първите детски градини ще бъдат включени в проекта от новата учебна година, а след това тази практика за служебно получаване на документите ще стане валидна за всички останали градини, а след това и за училищата на територията на Столична община.

„Но дигитализация не е само предоставяне на е-услуги на гражданите и връзка между администрациите. Тя включва и предоставяне на отворени данни, с които гражданите и фирмите да могат да работят“, изтъкна Йорданка Фандъкова и заяви, че Столична община вече е отворила 27 от своите регистри, а през тази година ще бъдат отворени още 23 набора от данни.

 

Да привлечем гражданите

В България по данни на КРС има близо 4,6 милиона потребители на мобилен интернет и около 1,5 милиона потребители на стационарен интернет. Същевременно според изследването на Галъп, поръчано от ДАЕУ, над 80 на сто от пълнолетните българи предпочитат да получават услуги „на гише“, а делът на активните потребители на електронните административни услуги е под 7 на сто. „И това са главно счетоводители, адвокати, които достъпват услугите на НАП, на Търговския регистър. Това обаче показва, че каквито и системи да създадем и каквито и нови технологии да внедрим, ако не работим с гражданите и с администрациите, трудно ще постигнем сериозни постижения в областта на електронното управление“, допълни председателят на ДАЕУ.

„Не отговаря на истината твърдението, че българските граждани нямат на разположение средства за електронна идентификация“, заяви и Александър Йоловски пред участниците в конференцията. Докато бъде въведена дългочаканата система за електронна идентификация, която се подготвя от МВР, гражданите и бизнесът могат да използват наличните средства за сигурна идентификация в електронна среда. Освен квалифициран електронен подпис, това са ПИК кодовете, предоставяни от НАП и НОИ, уникален номер от НЗОК и др., посочи зам.-председателят на ДАЕУ.

Често постиженията на действащото електронно управление не могат да бъдат усетени от гражданите в техния ежедневен живот. Системите са налични и работят. Гражданите трябва да изискват не само от политиците, но и от администрациите на всички равнища, реално да използват компонентите на електронното управление и да предоставят електронни услуги, допълни Йоловски.

Думите му бяха подкрепени и от Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Р. България (НСОРБ). „През последната година ДАЕУ активизира редица процеси, създаде платформата за е-обмен на документи. Ние в общините трябва да осигурим оперативна съвместимост на нашите системи. Заедно с ДАЕУ и държавните структури бяха регламентирани общите условия за достъпа до основните регистри за удостоверителни услуги и условията за техническа свързаност с платформата Regix. Администрациите могат сами да правят справки в регистрите и не се налага да искаме документи от гражданите и бизнеса – нито хартиени, нито електронни“, каза Георгиева. Тя призна, че една от най-важните задачи пред общините е дигитализацията на хартиените документи, като това е проблем за общинските власти не само от гледна точка на финансов и човешки ресурс, а и като място за структурирано съхранение на цифровизираната информация . „Ще разчитаме на облачната среда, създавана от държавата, особено за цифровите архиви на по-големи общини“, допълни тя.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X