Ит Лидери

Федерация на ИКТ клъстерите ще подпомага цифровото развитие на България

Computer World

Шест от ИКТ клъстерите у нас се обединяват във Федерация на ИКТ клъстерите за цифрово бъдеще на България, която ще има за цел да се бори с най-големите предизвикателства пред ИТ бизнеса в страната - липса на единна политика за институционална подкрепа, трудности пред финансирането и развитието на клъстерния подход, непълното разбиране на ролята на дигиталните технологии при навлизането на концепцията Индустрия 4.0 и др.

 

Учредителите на Федерацията са едни от най-активните организации в сектора - Фондация Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии, Български клъстер Телекомуникации, ИКТ Клъстер – Варна, ИКТ Клъстер – Пловдив, ИКТ Клъстер – Бургас и Български Технологичен Клъстер Кодиа. Очаква се съвсем скоро към Федерацията да се присъединят и други клъстерни организации.

Учредителите коментираха, че са обединени от мнението, че прилагането на дигиталните технологии и насърчаването на иновациите са основни предпоставки за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика и създаването на устойчиво икономическо и социално развитие на страната.

Федерацията ще работи за ускорено прилагане на концепцията, принципите и инструментите на Индустрия 4.0 в България, като предпоставка за икономически растеж и конкурентоспособност, ще насърчава конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез прилагане на дигитални технологии, ще подпомага образователната система в България чрез внедряването на съвременни процеси, технологии и програми с цел придобиване на адекватни познания и умения от подрастващите.

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X