Ит Лидери

Нова уеб платформа на Теленор ще помага на малкия и среден бизнес в борбата с корупцията

Computer World

Нова уеб платформа на Теленор, първата по рода си в България, ще помага на малкия и среден бизнес в борбата с корупцията, стана ясно по време на конференцията „Compliance”, която се проведе на 1 март в София.

Сайтът anticorruption.telenor.bg предлага интерактивни обучения на тема какво е корупция и как може да бъде овладяна, както и практически упражнения за разпознаване на корупционно поведение и практики, базирани на опита на компаниите от Теленор Груп. С помощта на тези обучения, малките и средни предприятия биха могли да подготвят своите служители за действие в различни ситуации от реалния живот и по този начин да съдействат за ограничаване на корупционните практики в България.

Освен обучения, на сайта anticorruption.telenor.bg е публикуван и примерен вариант за вътрешнофирмена антикорупционна политика, която малките и средни компании да адаптират към своята дейност и своите бизнес-практики. Освен това, в него могат да бъдат намерени и Принципите за поведение на партньорите и доставчиците на Теленор, които са задължителен елемент от отношенията на операторите от групата с външни компании.

Не на последно място, платформата предлага и директна връзка с горещата информационна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреби в Теленор.

Създадохме този уебсайт с идеята да предложим информация, обучения и други ресурси на малките и средни фирми в България, които желаят да организират дейността си на основата на ясни антикорупционни принципи и практики и по този начин да допринесат за ограничаване на корупцията в нашето общество. Сайтът предлага съдържание, което се базира на огромния опит от работата на Теленор Груп в много държави от целия свят и е в синхрон с философията на компанията за социално-отговорно поведение“, коментира Иван Димитров, директор „Съответствие“ в Теленор България. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X