Ит Лидери

НСИ приключва проект по миграция към хибриден частен облак

Computer World

Александър Главчев

Финал на мащабен проект за привеждане на на информационните активи в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО (хибриден частен облак) обяви Националният статистически институт (НСИ). В рамките му активите са приведени в съответствие със стандарта БДС ISO/IEC 27001 за информационна сигурност. От НСИ подчертават, че благодарение на проекта “качествено е променено инфорационно-техническото осигуряване”.

Общата му стойност е 1,566 млн. лв. от които 1,331 млн. лв. са по линия на европейската Оперативна програма “Добро управление” и 235 хил. лв. са национално съфинансиране. Проектът е изпълнен за 18 месеца.

Придобитата техника представлява базата, върху която ще стъпят бъдещи инициативи, свързани с развитието на системите на НСИ, обясни Юрий Стаменов, директор “Информационни системи и инфраструктура” и ръководител на проекта по време на пресконфереция, на която бе съобщено официалното му приключване. 


НСИ приключва проект по миграция към хибриден частен облак

© Computer World, Computerworld.bg

По думите на Стаменов преди започването на настоящия проект са изпълнени други два, финансирани от бюджета на НСИ. Първият е на стойност от 339 хил. лв. и в рамките му са били модернизирани помещенията, в които след това да бъде разположена новата техника – закупени са нови климатици, изградена противопожарна система и т.н. Втората стъпка е била подмяна на цялото комуникационно оборудване в централното управление на НСИ. Инвестицията в него е възлязла на 411 хил. лв. 

Сега приключилият проект на практика надгражда държавния ХЧО. Изпълнител е фирма Телелинк. В рамките му са доставени 10 бр. сървъри на Lenovo и 3 дискови масива Dell EMC. Използвание са софтуерни решения за виртуализация на Oracle и VMware, както продукт за създаване и управление на резервни копия на Commvault. Мрежовата част пък е поверена на решения на Cisco.


НСИ приключва проект по миграция към хибриден частен облак

© Computer World, Computerworld.bg

Според Диана Янчева, заместник-председател на НСИ, от института са изпитвали необходимост от това да работят не на отделни компютри, а във виртуализирана среда. Това следствие на увеличаващия се обем от данни, обработван от агенцията. “Съкращаването на времето (благодарение на новата техника) е значително – обясни Янчева. – Сега, вместо да обработваме година и половина информацията, която получаваме от годишните отчети на предприятията, го правим в рамките на девет месеца.” Също така, респондентите могат да работят само онлайн, т.е. е отпаднала необходимостта да се подават хартиени документи.

Новото оборудване се очаква да позволи да бъдат изградени информационни системи там, където все още няма такива – например в областите на здравеопазването и образованието.

Не на последно системата е изградена така, че да гарантира конфиденциалност на данните. Това е особено чувствителна информация, която попада в обхвата на Регламент 2016/679 на ЕС (GDPR), който влиза в сила през май т.г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X