Ит Лидери

3 български ИКТ научни центъра ще бъдат финансирани с почти 129 млн. лв.

Владимир Владков

3 проектни предложения на обща стойност малко над 128,75 млн. лева за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения са одобрени за оценителната комисия и от управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съобщи Магдалена Димитрова, държавен експерт към ИА по тази оперативна програма.

Бенефициентите по тези 3 проектни предложения са:

  • Институт по обща и неорганична химия към БАН с бюджет от почти 69,2 млн. лв. за създаване на център по „Мехатроника и чисти технологии“;

  • Предложението на СУ "Св. Климент Охридски" с бюджет над 29,78 млн. лв. ще изгражда център по „Информатика и информационни, и комуникационни технологии";

  • Консорциумът „Наследство БГ“ чрез водеща организация отново СУ "Св. Климент Охридски" разчита на бюджет от почти 29,79 млн. лв. по проект за център за върхови постижения в областта на „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“

Кандидатите ще бъдат уведомени и писмено за резултатите от оценката, като в срок от 10 дни от датата на получаване на писменото уведомление кандидати с одобрено финансиране, трябва да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, обяснява Димитрова.

Комисията е утвърдила и списъка с резервни проектни предложения, които да бъдат предложени за финансиране при отпадане на някой от класираните проекти Публикуван е и списък с отхвърлените проектни предложения.

Общият бюджет на процедурата „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“ е на стойност 200 млн. лева, като те са разпределени в следните области:

  • Мехатроника и чисти технологии - 70 млн. лева;
  • Информатика и информационни и комуникационни технологии - 30 млн. лева;
  • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 70 млн. лева;
  • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии - 30 млн. лева.

Средствата са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X