Ит Лидери

Малките компании могат да участват в създаването на стандарти

Computer World

Двудневен семинар посветен на стандартите в ИКТ организираха Фондация ИКТ Клъстер, Европейският Институт за Стандартизация в Телекомуникациите (ETSI) и Small Business Standards (SBS). Събитието се състоя на 25 и 26 януари в София. Той бе насочен към компаниите от ИКТ и автомобилния сектор.

Основната цел на семинара бе повишаване на информираността на участниците за ИКТ стандартите и тяхната роля, функции, процес на подготовка и въздействието им върху конкурентоспособността на бизнеса.

Семинарът бе открит от Кристъл Дейвидсън, директор на SBS; Радек Мали, ръководител отдел, Главна дирекция "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия", звено "Б.3 Стандарти за растеж", Европейска комисия; Петър Статев, председател на ИКТ Клъстер и проф. Владимир Пулков, заместник – председател на Общото събрание на ЕТСИ.

Участниците в събитието се обединиха около тезата за важността на стандартите за икономическия ръст. Същевременно обаче, според тях, за професионалистите от двата сектора все още е неясна връзката между стандарти, патенти и закони.

Възможността за участие в процесите по създаване на стандарти, както и до информация за тях, е от изключителна важност за европейската икономика, обясни Кристъл Дейвидсън, по време на откриването на семинара. Това се дължи на факта, че 99,8% от компаниите в ЕС са малки и средни по размер (без да се брои финансовият сектор). 93 на сто от тях пък са микро предприятия, т.е. състоят се от под 10 служителя.

Тези компании дават работа на 65% от населението (около 93 млн. души) и генерират 57% от европейския БВП.

Петър Статев, председател на Управителния съвет на ИКТ Клъстер и заместник председател на ETSI, даде за пример популярната сфера на Интернет на нещата, в която съществуват около 15 вида различни технологии и протоколи. “Сигурно е, че за да има масовост в този бизнес трябва да бъдат избрани някои от тези технологии – подчерта той. – Ако вие сте МСП и създавате продукт, то трябва да сте наясно на коя да заложите.”

В събитието участваха компании от ИКТ и автомобилния сектор, които са сред най-бързорастящите в региона. Според Статев целта е те да бъдат подпомогнати, така че да започнат да създават свои продукти.

На събитието присъстваха представители на фирми, ИКТ клъстери и ИКТ асоциации от България, Сърбия, Македония, Румъния, Гърция, Албания, Черна гора и Косово.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X