Ит Лидери

Борика и SOS Детски селища ще подпомагат образованието на сираци

Computer World

Съвместна инициатива за подпомагане образованието на деца в риск ще стартират Борика и SOS Детски селища България през февруари 2018 г. Техният проект, „Заедно с теб“, е фокусиран върху развитието на деца, лишени от родителска грижа или в риск да я изгубят.

„Заедно с теб“ обхваща над 100 деца в училищна възраст, растящи в SOS приемни семейства в София, Перник и SOS Детско селище Трявна, както и на над 250 деца в училищна възраст, които са подкрепяни чрез SOS Центровете за обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново и Габрово.

Организациите са си поставили три основни цели:

  • Повишаване степента на включване в образователната система на деца в неравностойно социално положение;

  • Повишаване мотивацията на децата за посещение на училище чрез включване в училищни извънкласни дейности, развитие на таланти и нови умения;

  • Превенция на емоционално-поведенчески прояви чрез идентифициране на проблеми в развитието и възпитанието на децата и специализирана работа по тях.

Дейностите, част от проекта, са фокусирани в три основни направления: Индивидуална и групова работа със специалисти, Развитие на умения и таланти и Извънучебна дейност.

Като дългосрочна цел е заложено изграждането у децата на положителна нагласа към училище и към тях самите. Очаква се проектът да осигури реални шансове за връщане в училище на децата, подлежащи на задължително образование, ще работи за повишаване на грамотността им, ще се повиши тяхната социализация, умения и самооценката на децата, вследствие на което и качеството им на живот.

„Достъпът до качествено образование е един от най-съществените въпроси пред нашето общество, а уязвимите групи имат нужда от специално внимание“, споделя Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на БОРИКА. „Неслучайно, проектът носи името „Заедно с теб“ – целта е всяко дете да получи индивидуална подкрепа и мотивация. Заедно с децата, екип от специалисти и доброволци от БОРИКА, ще учим, спортуваме, развиваме таланти“, допълва още той.

„В лицето на БОРИКА ние сме открили дългосрочен съюзник и ценен приятел, с когото работим заедно в името на едно по-добро бъдеще за децата и младежите, лишени от родителска грижа в България. Общите ни ценности допринасят за устойчиво партньорство и реализиране на съвместни проекти като „Заедно с теб“, разказва Пламен Стоянов, национален изпълнителен директор на SOS Детски селища България.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X