Ит Лидери

Сирма Груп с ръст на корпоративните инвестиции и свободните акции

Computer World

С 207 са се увеличили акционерите в Сирма Груп към 31.12.2017 г. в сравнение с една година по-рано, съобщиха от холдинга. Ръстът е 26,64%, като сегашната техният брой е достина 984. Паралелно, капиталът на дружеството се запазва непроменен през годината на BGN 59.360.518 разпределен на 59.360.518 акции от 1 лев.

Корпоративните инвеститори са се увеличили от 42 на 56 или ръст от 33%. Нараства и броят и на частните – 735 към 31.12.2016 до 928 към 31.12.2017 г., или нарастване от 26%.

През миналата година е отчетен и ръст при относителния дял на корпоративните инвестиции от капитала на дружеството. Корпоративните инвеститори в Сирма Груп Холдинг са както институционални такива, които извършват инвестиционна дейност по занятие, така и юридически лица – инвеститори. В края на 2016 година 6.532.738 акции, или 11% от капитала на дружеството са били собственост на корпоративни инвеститори. Към края на 2017 година инвестициите на корпоративните инвеститори са се увеличили до 10.053.825 акции или 16,94% от капитала на дружеството. Това нарастване от 53,90% се дължи както на привличането на нови корпоративни инвеститори така и на увеличаване на инвестициите на някои от по-старите корпоративни инвеститори.

През годината трима от основните акционери на Сирма Груп Холдинг са намалили своите инвестиции под 5 % от капитала. Така броя на акционерите, държащи над 5% от капитала на дружеството е спаднал от 8 на 5, които сега притежават 39,24% от капитала. Съответно с 87,78% се увеличи и свободно търгуемият обем (free float) от акции, които към 31.12.2017 надхвърлят 36 милиона акции или 60,76% от капитала на дружеството.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X