Ит Лидери

ДАЕУ: От ноември 2018 администрацията ще обменя документи само електронно

Computer World

Иван Гайдаров 

От първи ноември 2018 г. всички подразделения на българската администрация са задължени да обменят документи помежду си единствено по електронен път. На това обърна внимание по време на пресконференция, на която беше представено социологическо проучване за нагласите на обществото към приоритетите на електронното управление, Александър Йоловски, зам.-председател на Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ). Той бе категоричен, че през изминалата една година от създаването на ДАЕУ са ясно идентифицирани причините, поради които обществото усеща като бавно и трудно развитието на електронното управление, и са набелязани необходимите бързи мерки за промяната на това статукво.

Александър Йоловски, зам.-председател на Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ). Снимка: Владимир Владков

Ние не стартирахме отначало, а използвахме това, което вече е изградено през годините, и започнахме да добавяме липсващите звена, които ще ни дадат успешните и работещи системи. Това, което имаме към момента, няма как да бъде тази единна централна платформа, с която може да се реализира успешна административна реформа, защото все още няма изградена архитектура на електронното управление”, коментира още Йоловски.

Думите му бяха потвърдени до голяма степен и от резултатите от проучването на “Галъп Интернешънъл”, според които към момента едва около 5% от респондентите гледат на интернет комуникацията като на най-предпочитан канал за взаимодействие с държавните органи. Най-активна в това отношение е възрастовата група 25-36 години, където дяловете достигат до 10% от общия брой, и висшистите, при които този процент достига до 13%. По думите на изпълнителният директор на “Галъп” Първан Симеонов това са и хората, които намират този начин на общуване за ценност и цивилизационен белег. Около 14% пък са българите, които са ползвали електронни административни услуги през последната година, като преобладаващите оценки за тази комуникация варират от “много добра” до “добра”.

Като цяло резултатите от изследването показват, че българите, които са въвлечени по някакъв начин в темата за дигитализацията на държавното управление, са в рамките на 30% от пълнолетното население на страната. Като приоритети на електронното управление респондентите извеждат реформата за намаляване на административната тежест и излишните регулации за гражданите и бизнеса, отпадане на необходимостта от много документи на хартия, ускоряване на административното обслужване, въвеждане на електронна идентичност и подобряване на възможностите за правене на бизнес. Това са и областите, в които респондентите имат най-голямо доверие, че в крайна сметка ще се превърнат във факт, а за целта, според тях, е нужна не толкова финансова основа, колкото политическа воля.

Този външен поглед доказва правилността на посоката, която сме поели както по отношение на очакванията и приоритетите, така и относно крайните резултати. В последната година ДАЕУ работи за електронно управление за всички. Към момента делът на тези, които използват електронни административни услуги, наистина е малък. Но също така се вижда, че българите изискват администрацията да не занимава гражданите и бизнеса със своите вътрешни проблеми, а очакват бързо обслужване. Именно това е реалната работа, над която сме се концентрирали”, коментира резултатите от изследването Александър Йоловски и добави, че приоритетите на ДАЕУ са насочено изцяло към това преобладаващата част от населението да получи бърз достъп до електронни услуги.

Един от ключовите компоненти на българското електронно управление - средата за междурегистров обмен (RegiX) - вече работи в реално време, но един от най-големите проблеми - правната рамка – все още се оказва предизвикателство пред въвеждането на е-управление у нас.

Проблемите идват от всички тези специализирани закони, които превръщат гражданите в куриери. В процес на изменение са над 200 закона, които ще дадат възможност за отпадането на 13 удостоверения. Към момента нашата държавна администрация все още е базирана на хартия, а няма как да бъдат създадени нови електронни административни услуги, ако те ще легнат на тези остарели процеси. Затова фокусът през последната година падна върху изменението на тези закони и подзаконови нормативни актове. Така че воля за промяна има и вече е в действие”, коментира още зам.-председателят на ДАЕУ.

Вторият много важен резултат, на който обърна внимание Александър Йоловски, е изградената система за сигурно електронно връчване.

Това е софтуерен компонент, който позволява на гражданите и бизнеса сигурно и проследимо да обменят документи. Позволява също така двупосочно електронно взаимодействие между граждани и администрация. Тази система вече функционира в НОИ и има много голям потенциал, защото на практика ще помогне на всички администрации да изпълнят законовото си задължение да предоставят всички свои услуги по електронен път. Следващата крачка е да се направи този процес напълно работещ, като граждани и администрации създадат свои акаунти в тази система”, заяви Йоловски и добави, че приоритетите на ДАЕУ напълно съвпадат с тези на гражданите – електронен обмен на документи в администрациите, отпадане на административната тежест и дигитализация на ресурсите.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X