Ит Лидери

Бизнесът приветства въвеждането на е-подпис, сочи проучване на БСК

Computer World

Българският бизнес приветства въвеждането на електронен подпис в личните документи. Това става ясно от традиционното онлайн допитване на Българската стопанска камара (БСК) относно състоянието на бизнес средата през изтичащата година и очакванията за 2018 г. Проучването е проведено в периода 10 ноември – 10 декември 2017 г. и обединява отговорите на 790 участници, по-голямата част от които собственици и управители на предприятия (92%), и 8% служители, упълномощени да попълнят онлайн анкетата. В подкрепа на въвеждането на електронна идентификация са се обявили 85% от респондентите.

По отношение на работната ръка се запазва тенденцията на сериозен дефицит на тесни специалисти и изпълнителски състав, за сметка най-вече на административен и помощен персонал. Най-често срещаните дефицити при кандидатите за работа са реалистичната самооценка и очакванията за реализация, техническите/технологичните компетенции и мениджърските/лидерските умения. Изключително ниска остава и удовлетвореността от дисциплината, включително технологичната и организационна, както и от желанието за учене през целия живот и това за развитие и професионално израстване. Като цяло, преобладават средните (3) и по-слаби (2) оценки за всички посочени в анкетата качества на работната сила. Сравнително най-високо са оценени способностите за работа в екип, езиковите и комуникативни умения. Проблем е и попълването и на мениджърските позиции.


Бизнесът приветства въвеждането на е-подпис, сочи проучване на БСК

© Computer World, Computerworld.bg

Преобладаващата част от работодателите изразяват готовност да инвестират в обучение на персонала и в увеличение на трудовите възнаграждения, но на база постигнати задоволителни нива на умения и компетенции. Като цяло обаче тенденцията е положителна – през миналата година всеки трети анкетиран (34%) е споделил, че през годината е намалил броя на работниците си, а през тази отговорилите по този начин са 20%. Успоредно с това над половината анкетирани декларират, че през 2017 г. са увеличили работните заплати в своите предприятия.


Бизнесът приветства въвеждането на е-подпис, сочи проучване на БСК

© Computer World, Computerworld.bg

Има видимо разминаване между предлаганото на пазара на труда и нуждите на бизнеса, което обрисуват резултатите от допитването на БСК. Но докато през 2016 г. класацията на инвестиционните приоритети беше „човешки ресурси – нови мощности – нови продукти“, то през 2017 г. човешките ресурси отстъпват първото място на инвестициите в нови продукти. Същевременно се наблюдава чувствително отстъпление и при дела на мениджърите, които декларират намерение за увеличение на инвестициите в нови мощности, марки и патенти през следващата година. Не са много и компаниите, които са готови да инвестират в иновации.


Бизнесът приветства въвеждането на е-подпис, сочи проучване на БСК

© Computer World, Computerworld.bg

Добрата новина по отношение пазара на труда е, че намеренията на анкетираните за 2018 г. са свързани най-вече с увеличаването на обемите на производство, разработването на нови продукти и търсенето на нови пазари. Всичко това неминуемо ще се отрази и върху плановете на работодателите за наемане на нови работници, както и за увеличаване на трудовите възнаграждения.

Прочетете още: Картовите разплащания набират популярност за сметка на наложения платеж

В тазгодишното изследване на БСК е включена и темата за обществените поръчки, като 67% от анкетираните декларират, че през 2017 г. не са участвали в подобни конкурси, а останалите 33% се оказва, че са ставали свидетели на некоректни и/или незаконни практики при провеждане на процедурите.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X