Ит Лидери

ДАЕУ: Инвентаризацията на ИТ ресурсите ще обхване 576 администрации в България

Владимир Владков

Владимир Владков

Пълна и подробна инвентаризация на информационната и комуникационна инфраструктура (ИКИ) в централна, областна и общинска администрация с изключени на сектор „Правосъдие“ ще бъде направена до средата на следващата година. Описаните хардуерни, мрежови и софтуерни ресурси ще бъдат описани подробно чрез нова автоматизирана информационна система и въведени в централен регистър. Тези задачи са основната част от голям проект на Държавна агенция по е-управление (ДАЕУ) на стойност над 2,425 млн. лева, от които над 2,06 млн. лв, са европейско финансиране и почти 363,8 хиляди лева са национално съфинансиране. Срокът на проекта е 29 месеца, обяви ръководителят на проекта Васил Василев.

„Стремежът ни е да създадем ред в държавата по отношение всички информационни ресурси, които се използват от страна на администрацията, да има ред в бюджетирането на ИКТ проектите, както и правилен поглед по отношение на изграждането на средата за е-управление“, обясни Иван Модев, директор на дирекция „Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление“ в ДАЕУ. Проектът е важен, защото ще състави актуална карта на ресурсите на ИКТ ресурсите на всички администрации в Република България. „Надявам се този успешен проект да се отрази върху повишаване на прозрачност на всички идеи, свързани с електронното управление у нас, до оптимизиране на разходите за ИКТ в администрацията, както и до предотвратяване на повторна реализация на идентични ИКТ проекти“, добави Васил Василев.

Екатерина Попова, координатор „Публичност“ на проекта в ДАЕУ, Иван Модев, директор на дирекция „Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление“ в ДАЕУ, Николай Минев, директор на дирекция „ИС и оперативна съвместимост“ в ДАЕУ, и Васил Василев, ръководител на проекта. Снимка: Владимир Владков

Инвентаризацията на ИКИ ще се осъществява по методика, вече разработена за подобна задача в Министерството на правосъдието, но адаптирана за нуждите на ДАЕУ. Това адаптиране вече е осъществено със собствени сили от специалистите на агенцията, обясни ръководителят на проекта.

Предстои същинската част от проекта, която включва надграждане и внедряване на разработената от МП информационна система за одит на ресурсите на ИКИ и изграждане на нов регистър на информационните ресурси на администрацията. Обществената поръчка за избор на изпълнител на ИС и на регистъра вече е обявена, като на 3 януари се очаква да бъдат отворени офертите на участниците.

В методиката за инвентаризация е заложена подробна проверка и запис на всички технически параметри на оборудването (работни станции, сървъри, мрежи, периферия, налични лицензи за различните софтуерни продукти). Проверката включва още инфраструктура, системи и услугите, финансирани по проекти и източници извън ИСУН, както и наличния квалифициран персонал за опериране, управление и поддръжка на информационните ресурси. „Всички тези ресурси ще бъдат описани в 28 страници от Excel таблица с 240 полета за чекване, обясни Васил Василев. Одитът включва и голямата ЕСМ мрежа за нуждите на администрация и националната сигурност, поддържана и управлявана от ДАЕУ.“

Надграждането на вече създадената за МП автоматизирана ИС (АИС) за инвентаризация на ИКИ предвижда служебен интерфейс за връзка с интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), функционалност за автоматична проверка на данните и засичана на информацията между двете системи. Изпълнителят трябва да интегрира и модул за е-автентикация.

След създаването на АИС и регистъра започва същинското „преброяване“ на ресурсите на ИКИ, като то ще обхване общо 2534 локации в 576 администрации на територията на България. Физическата инвентаризация ще бъде извършвана по график и поетатпно. От ДАЕУ предвиждат част от тази дейност да бъде осъществени от 140 служители на агенцията, които ще одитират 560 локации. „Имаме структури в цялата страна и смятаме, че е по-ефективно да използваме този ресурс и за целите на инвентаризацията“, обясни Васил Василев. Останалите проверки ще бъдат осъществени от служители на изпълнителя, който ще бъде избран след обществената поръчка.

За улеснение на проверките от ДАЕУ подготвят официално писмо до всички администрация, които да подготвят предварителна информация за своите ИКТ ресурси. „Очакваме до края на януари те да са готови с тези предварителни доклади, като се надяваме на съдействието на всички администрации“, допълни Василев.

Проектът е много важен както по отношение на разходите за ИКТ, така и по отношение на сигурността. „В момента в редица администрации се използват работни станции с Windows XP, като тази ОС вече не се поддържа от Microsoft и представлява сериозен риск за сигурността. Освен това одитът и записването в единна ИС ще ни покаже информация в различни сечения, например колко харчат компютрите и сървърите от дадено поколение и колко струва поддръжката им. Понякога е по-евтино да бъде закупено по-модерно решение отколкото поддържането на старо. Чрез системата може да се види, че за предоставянето на една услуга се харчи електроенергия за над 200 000 лева годишно, а това няма как да бъде видяно от счетоводните записи“, обясни Николай Минев, директор на дирекция „ИС и оперативна съвместимост“ в ДАЕУ.

Чрез инвентаризация ще бъде даде отговор на въпроса доколко сме готови да предоставим услуги по електронен път, коментира Иван Модев. Затова е важен и последващият анализ на информацията в новия регистър, така че държавата да оптимизира по подходящ начин средствата за ИКТ, касаещи както услугите за гражданите, така и междуведомствените услуги, допълни той. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X