Ит Лидери

БИФ стартира проект за обучение на предприемачи за работа с ИКТ

Computer World

Иван Гайдаров

Български икономически форум (БИФ) стартира проект за обучение на предприемачи за работа с информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Проектът “ИКТ в полза на стартиращи предприемачи” е на стойност 168,251 лева и е финансиран по линия на ОП “Развитие на човешките ресурси”, като, освен БИФ, в него ще вземе участие и италианската организация “АРокка”. Срокът за приключване на проекта е 31 декември 2018 г.

Основната задача на екипа ни е да се опознае и трансферира опита на италианския ни партньор в обучението по предприемачество. Но за разлика от широко разпространените практически обучения, нашата цел е да се фокусираме предимно върху използването на интернет, социални мрежи и различните комуникационни канали при създаване и развитие на бизнеса”, обясни по време на пресконференция в столичния хотел “Балкан” координаторът на проекта Кристина Златанова.

 В рамките на проекта ще бъдат трансферирани три основни добри практики, насочени към повишаване на бизнес употребата на ИКТ – обучение по предприемачество с фокус върху използването на интернет и социални мрежи, обучителен видео курс и нов подход за използване на ИКТ в полза на предприемачеството. За целта ще бъде проведено 10-дневно обучение в Италия, в което ще се включат трима представители на ИБФ и 10 предприемачи от цялата страна. На база на това обучение, ще бъде създаден курс, който ще залегне в основата на седем други семинара, които ще бъдат проведени в различни български градове – София, Благоевград, Монтана, Велико Търново, Варна, Ямбол и Пловдив. В тях участие ще вземат общо 110 души.

Прочетете още: Българската софтуерна компания cDots набира $400 хиляди рисков капитал

Освен това, ще бъде разработен и видео курс по предприемачество, който ще включва 10 кратки видеоклипа, свързани с различните етапи от стартирането на един бизнес – от идеята, през бизнес плана, до изграждането на солидно интернет присъствие и популяризиране на дейности през социалните мрежи.

Не на последно място, БИФ ще актуализира и създадената преди няколко години по проект “Знание за предприемачество” платформа cofounder.bg, която ще бъде надградена с нова обучителна информация.

 Много често има проекти, след края на които направеното се забравя и престава да съществува. Ние обаче държим да доразвием нещо, което вече сме направили, вместо да го изоставим. Искаме да надградим, да доразвием и да добавим съвременните тенденции в нашата обучителна платформа и този проект е чудесен шанс за това”, коментира Георги Табаков, председател на БИФ.

Български икономически форум ще бъде водещ партньор и в друг проект, насочен към повишаването на предприемаческата култура в България - “i3 – Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество”, който ще бъде финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество “Балкани – Средиземно море” 2014-2020. В него БИФ ще си партнира с четири организации от Гърция, Македония, Албания и Кипър.

Проектът обхваща пет основни направления – околна среда, енергетика, информационни технологии, начин на живот и високи технологии, като всяка от участващите държави ще отговаря за една от тези области.

Основната цел на инициативите, свързани с проекта, е въвеждането на модела “i3” (идеи, изобретения, иновации) с помощта на онлайн платформа и мобилно приложение, които да стимулират творческото, иновативното и целенасочено предприемаческо мислене, като дават възможност за обучение, създаване на контакти и споделяне на опит.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X