Ит Лидери

Австралия ще проучва дейностите на Facebook и Google

Computer World

Проучване на въдействието на “доставчиците на цифрови платформи” стартира Австралийската комисия по конкуренцията и потребителите (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC). То трябва да установи какво е влиянието им върху конкурентната среда на медиите, рекламните услуги на търсачките, социалните медии и др.

Според финансовото министерство на страната проучването трябва да установи как доставчиците на платформи използват пазарното си положение при взаимоотношенията си със създатели на журналистическо съдържание и рекламодатели. Също така то трябва да определи какъв избор имат потребителите при достъпа, и какво е качеството на предлаганите им новини и дигитално съдържание.

Ще се разглеждат и дългосрочните тенденции, включително технологичните промени и “въздействието на информационната асиметрия между доставчиците на платформени услуги, рекламодатели и потребители, както и влиянието на конкуенцията върху медийния и рекламния пазар”.

“ACCC ще проучи как оперират цифрови платформи като Facebook и Google, за да се разбере тяхното влияние в Австралия – обяснява Роб Симс, говорител на комисията. – Ще видим дали платформите се възползват от положението си в ущърб на потребителите, създателите на медийно съдържание и рекламодателите.”

Предварителни резултати от разследването се очакват след 12 месеца, а финалните доклад ще е готов след 18 месеца.





© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X