Ит Лидери

Fujitsu синтезира основните предизвикателства в дигиталната епоха

Computer World

Българското представителство на японската компания Fujitsu разкри кои ще бъдат водещите тенденции и предизвикателства в дигиталния свят през следващите 2-3 години. Именно на темата за дигиталната трансформация беше и посветена конференцията, която технологичната компания проведе тази седмица в София.

„Вече сме свидели на индустриална революция, бих казала Дигитална революция 4.0..., която ще промени доста от моделите на поведение на потребителите и на тези, които им предлагат продукти и услуги“, отбеляза Вяра Чангърова, мениджър на Fujitsu за България.

Водещи тенденции в дигитализацията

Квантовите компютри са първата ключова тенденция, на която се спряха представителите на Fujitsu. Очаква се навлизането на квантовите технологии да даде възможност за 100 хил. пъти по-бързи изчисления, а по-голямото количество обработени данни несъмнено ще доведе от своя страна до нови постижения в науката, категорична е Чангърова.

Втората тенденция е свързана с все по-широкото прилагане на изкуствен интелект. Оттук нататък той ще навлиза все повече и повече и ще се използва в ИТ решенията. Пример за това е един съвместен проект на Fujitsu с полицията в Германия за използване на интелигентна система за видео наблюдение, който ще позволи една по-бърза реакция на органите на реда при инциденти.

На трето място японската компания поставя тенденцията за множество дигитално свързвани платформи между различните индустрии. Чангърова уточни, че индустриалният интернет дава възможност за обмен на опит и сътрудничество между експерти от различни области.

Четвъртата тенденция е драматичното нарастване на броя на свързаните устройства, посочи мениджърът на българския офис на Fujitsu. Тук става дума за така наречения „Интернет на нещата“ и стремежът за неограничен брой свързани компютри, машини и други устройства.

На пета позиция е изведена тенденцията за софтуерно дефинирания свят. „Оттук нататък ще бъдем свидетели на софтуерно дефинирани ИТ продукти“, подчерта Чангърова.

IoT сигурност е шестата тенденция, която ще има водещо място в дигиталния свят през следващите няколко години. Темата за защитата на данните също ще продължава да бъде актуална, като производителите все повече ще се опитват да си сътрудчничат, за да гарантират надеждността и защитата на данните.

На последно място от поставят материалната информатика или с други думи сливането между химически и физически процеси.


Fujitsu синтезира основните предизвикателства в дигиталната епоха

© Computer World, Computerworld.bg

Предизвикателствата в дигиталния свят

Един от най-сериозните проблеми, с които ще се сблъскат компаниите, през следващите години, ще бъде липсата на кадри с нужните им дигитални умения.

„Когато става дума за дигитализация, трябва да се има предвид, че ще се променят изискванията към уменията на много от нас, т.е. може да се окаже, че някои от нас вече не са нужни и трябва да придобием нови умения,“ заяви Чангърова. Според нея особено засегнати от този процес ще бъдат служителите в ИТ сферата.

Друга трудност, пред която са изправени, компаниите е необходимостта от изготвяне на ясно дефинирана стратегия за дигитална трансформация. Анкета на Fujitsu, проведена сред лидери на високи позиции от 14 държави, обаче показва, че дигиталните проекти на 74% от запитаните не съвпадат с цялостната стратегия на организациите. Това не е единствения проблем за българските фирми, тъй като много от тях все още не са започнали разработването на свои планове за дигитализация.

Умението за изграждане на работещо сътрудничество също ще бъде изключително необходимо на компаниите в тази нова ера. Според същото изследване 63% от фирмите планират или вече са стартирали съвместни дигитални проекти, а 30% ще си партнират със свои конкуренти.

Последното предизвикателство са промените, налагани от технологиите. Според Fujitsu 33% от фирмите са преустановили свой дигитален проект, което им струва около половин милион евро загуби. „Без технологията в крайна сметка не може, но 84% от организациите казват, че трябва да адаптират своя бизнес модела към новите условия. Ако бизнес моделът на компанията не се адаптира към новите промени до пет години, тези компании ще трябва да затворят“, заключи мениджърът на българското представителство. За да бъде един дигитален проект успешно изпълнен, той трябва да обедини именно тези четири важни компонента: хора, действия, сътрудничество и технологии.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X