Ит Лидери

Телелинк България разделя дейностите в 4 нови дружества

Computer World

Телелинк България обяви, че трансформира своята структура. От края на ноември бизнесът на Телелинк в страната ще бъде организиран в четири самостоятелни компании. Те ще бъдат част от ново холдингово дружество с име "Телелинк България". Негов изпълнителен директор ще е Йордан Попов, а председател на борда на директорите Любомир Минчев.

От компанията посочват, че трансформирането ѝ има за цел да фокусира отделните дейности, тяхното управление и развитие в отговор на бизнес нуждите и темповете на индустрията.

„Живеем в дигитален свят. Той се променя всяка секунда, променя и самите нас, като хора и като компании. Дори цели индустрии се трансформират в отговор на новите нужди, които бизнес средата налага. Телелинк е част от тези процеси и тенденции, дори ми се иска да е фактор, който ги задава. Ето защо беше взето решение за трансформация на компанията, която ще влезе в сила от края на ноември“, коментира Любомир Минчев, основател и главен изпълнителен директор на Телелинк.

Дейността на компанията ще бъде организирана в следните четири самостоятелни компании:

  • Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД ще се развива като компания, ангажирана възможно най-дълбоко в бизнес процесите и предизвикателствата на клиентите си в областта на ИТ инфраструктура, информационна сигурност, дигитална трансформация, големи данни и управление на услуги под ръководството на Иван Житиянов, който ще заеме позицията изпълнителен директор;

  • Телелинк Инфра Сървисис ЕАД ще предлага услуги по изграждане и опериране на комуникационна инфраструктурата, доставка и интеграция на системи за сигурност и интелигентни системи за наблюдение и управление под ръководството на Цветан Мутафчиев, който ще заеме позицията изпълнителен директор;

  • Телелинк Сити Сървисис ЕАД ще развива и продава решения за умни градове под ръководството на Мирослав Кацаров, който ще заеме позицията изпълнителен директор;

  • Телелинк Лабс ще бъде още едно ново звено, което под ръкводството на Мариян Карадимитров ще развива научно-изследователските, развойни и образователни дейности с акцент върху 5G мрежи и тяхното приложение.© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X