Ит Лидери

БАА ще подпомага обучението на кадри за аутсорсинг индустрията във Варна

Computer World

Българската аутсорсинг асоциация (БАА) е готова незабавно да стартира съвместни проекти с варненските университети за изграждането на кадри за ИТ и аутсорсинг индустрията в България, стана ясно по време на тристранна среща, в която взеха участие представители на асоциацията, техни колеги от ИТ сектора и ректорите на пет варненски университета.

„Точките в България, в които реално се прави бизнес в аутсорсинг сектора извън София, са три – Пловдив, Бургас и Варна. Според наш доклад от трите града Варна има най-голям човешки потенциал и ресурс на този етап на база брой езикови гимназии и университети. Отворени сме за незабавното стартиране на съвместни проекти с варненските университети. Насърчаваме учебните заведения и бизнеса да създават общи програми със съдържание, което отразява специфичните нужди от знания и умения, свързани със сектора на изнесените услуги в две основни области - информационни технологии и бизнес процеси“, заяви Светослав Иванов, изпълнителен директор на БАА по време на срещата. Той обърна внимание, че въпреки най-големия брой университети и езикови гимназии, Варна изостава от Пловдив и Бургас по отношение на заетите в тези два сектора.

По време на срещата стана ясно, че общината е готова да партнира с логистика и осигуряване на бази, както и да съдейства за въвеждането на допълнително чуждоезиково обучение.

„Целта е като община да съдействаме за пълноценен диалог между бизнеса и университетите. Време е да си сверим часовниците и да намерим формулата за тристранно сътрудничество, за да утвърдим Варна като център за развитието на ИТ и аутсорсинг сектора в България“, коментира кметът на морската ни столица Иван Портних. Той бе категоричен, че градът разполага със сериозен човешки потенциал, съсредоточен в шестте университета и трите колежа, но е важно да се чуят изискванията на бизнеса и визията на ректорите на университетите.

Към моментa аутсорсинг индустрията осигурява 3,6 % от БВП на страната, като в сектора са заети 48 000 експерти. До 2020 г. се очаква техният брой да нарасне до 63 000.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X