Ит Лидери

Аутсорсинг индустрията у нас ще нарасне с до 15% през 2017 г.

Владимир Владков

През последните години аутсорсинг индустрията в България се развива с постоянен темп, като очакванията за 2017 г. са компаниите от сектора да допринесат за нов растеж в рамките на 10% до 15%. Това заяви в интервю за Bloomberg TV Стефан Бумов, главен оперативен директор на HeleCloud и председател на Българската аутсорсинг асоциация до март т.г. Това означава почти 3 пъти по-бързо развитие на аутсорсинг бизнеса спрямо средния темп за страната, а това ще доведе и до по-висок дял от БВП, като този дял през 2016 г. достигна 3.6%.

Според Бумов, добавянето на нови работни работни места се дължи предимно на компаниите, които са се установили на пазара, а не на навлизането на нови фирми. Липсата на кадри обаче продължава да „спъва“ по-бързото бъдещо разрастване на аутсорсинг индустрията. Това е проблем и за редица сектори, в които все по-масово разчитат на публични облаци, на развитие на приложения от сферата на интернет на нещата, роботизацията и автоматизацията на процесите, като всичко това променя изискванията към човешкия капитал. „Заетите особено в ИТ сферата трябва да преминат по-високо ниво на обучение, което да отговаря на все по-бързо навлизащите нови технологии. Не трябва вече да се говори само за проблем в сферата на образованието, а за необходимостта работещите в бизнеса да повишат квалификацията си“, коментира Буров.

Той отбеляза още, че има лек спад на инвеститорския интерес, като една от причините е „невъзможността на България да се позиционира на международно ниво, защото липсват ясни послания към високия клас инвеститори. България трябва да се стреми да предлага услуги с висока добавена стойност, за да запази водещата си позиция в света. По този начин бизнесът ще продължава да расте и ще има възможност да повишава заплатите на заетите в индустрията“, допълни Буров.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X