Ит Лидери

Е-образованието изисква комбинация от ИКТ, е-съдържание и дигитални умения

Владимир Владков

Владимир Владков 

Реформата в образователната система в България ще подобри икономиката на страната, гласи една от препоръките на Еврокомисията. Изпълнението им ще помогне за подобряване на не само на образователната система, но и за повече иновации и създаване на нови работни места. Системите за комуникации и бази данни в българското образование трябва да бъдат модернизирани, заяви Бойко Благоев, ръководител на отдел „Комуникации“ в Представителството на ЕК в България, при откриването на XIII национална конференция по е-образование. Тя бе организирана от ICT Media с подкрепата именно на Представителството на ЕК и със съдействието на Министерство на образованието и науката (МОН). Генерален партньор на събитието бе Хуауей Технолоджис България, а официални партньори - АдминСофт Плюс, Анубис-Булвест, Дахуа Технолъджи България, Оракъл България, Издателство „Просвета“, Сектрон, Vivacom и Dicota.

Темата за дигиталното поколение и ИТ сектора е важна и за образованието, и за икономиката на страната. Говорим за Икономика 4.0, за бъдеще, което изисква нови способности, от хора не само с набор от умения, но които са и креативни. Е-уменията на новото дигитално поколение не са само часовете по ИКТ, броят на таблетите и компютрите в училищата или дори електронните учебници. Те са необходими, но в комбинация с новите умения, които да получат учениците, допълни в приветствието си Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в 44-ото Народно събрание.

Бойко Благоев, ръководител на отдел „Комуникации“ в Представителството на ЕК в България. Снимка: Юлия Лазарова

В днешния свят технологиите са ключов фактор, даващ възможност за комуникация, иновативност и ефективност. Съществува поколение, израстващо с безпрецедентно знание и сила. В много икономики търсенето на работници с е-умения се засилва, но предлагането такива служители не успява да отговори на това търсене, коментира Бойко Благоев. Той цитира и изследвания, според които на 40% от европейските работодатели не им достигат кадри с с нужните дигитални умения, за да се развиват предприятията им по-бързо. Твърде малко са европейците с предприемаческа нагласа и компетентности да започнат собствен бизнес. Затова прогнозите на ЕС за нови 750 000 работни места в ИКТ областта до 2020 г. може и да не станат реалност, коментира Благоев.

'Европейската комисия поставя страна ни на 27 място по цялостен индекс за навлизане на цифровите технологии, като той е най-нисък именно за човешкия капитал“, допълни в изявлението си Милена Дамянова. Същевременно по данни на ИТ сектора средната заплата в бранша е 2752 лв., а добавената стойност, която осигурява на българската икономика един зает в тази сфера, е над 57 000 лв. „ИТ фирмите обаче продължават да срещат значителни трудности при намирането на подходящи служители, особено за по-високите позиции, изискващи владеене на няколко програмни езика и познаване на всички елементи и стъпки от процеса на разработване и тестване на софтуер, съчетани с ръководни умения. Гладът за ИТ кадри продължава да расте, а това е сериозно предизвикателство пред българското образование“, заяви Дамянова.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“

 се стреми да реши бързо именно този недостиг, като организира специализирано обучение по програмиране на ученици от цялата страна след завършен IX клас, водещо до придобиване на професионална квалификация „Приложен програмист“, обясни Румяна Костадинова, главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ на МОН. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите, като физическото присъствие на курсовете ще бъде допълвано от онлайн форми, включително за тестове. Самото обучение ще се провежда в 5 центъра за софтуерно обучение, обособени към съответни професионални гимназии (ПГ) съвместно с представители на ИТ бизнеса и висшите училища. Тези 5 центъра са ПГ по компютърни технологии и системи в Правец, подпомаган от ТУ София, ПГ по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ в Русе съвместно с РУ „Ангел Кънчев“. За район на Пловдив отговаря МГ „Акад. Кирил Попов“ съвместно с ПУ „П. Хилендарски“, за Бургас - ПГ по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, а за София – Технологично училище „Електронни системи“ и ТУ – София. Тези центрове ще работят в балансирано партньорство и с представители на ИТ бизнеса.


Е-образованието изисква комбинация от ИКТ, е-съдържание и дигитални умения

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Румяна Костадинова, главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ на МОН, представя програмата "Обучение за ИТ кариера". Снимка: Юлия Лазарова

Друга важна инициатива на МОН, започнала още през 2008 г., е Националната програма за модернизиране на материално техническа база на ПГ. „Това е първият пример за отлично партньорство между институцията, гимназиите и бизнеса. Досега бизнесът е участвал с близо 6,2 млн. лв., а от централната администрация са осигурени 42 млн. лв., или за модернизиране на базата в професионалните гимназии са дадени над 48 млн. лв.“, коментира Костадинова.

Новата програма „Обучение за ИТ кариера“ е 3-годишна, като първият етап е от ноември 2017 г. до септември 2018 г. Успешно завършилите ученици освен диплома за 12 клас придобиват и квалификация да постъпят в софтуерните компании и да продължат да се развиват във висшето образование, обясни Костадинова. На 11 и 12 ноември т.г. ще се проведе тест на десетокласниците, заявили желание да се включат в програмата „Национална ИТ кариера“, като на тази база ще се направи класирането и ще бъдат избрани първите участници. „Целта ни да запишем минимум 200 ученици за тази учебна година (2017-2018 г.), но се надяваме броят на покрилите теста да е по-голям. За да завършат успешно обаче, учениците трябва да са много амбицирани, отдадени и упорити, тъй като ще провеждат допълнителни занимания в почивните дни, по време на ваканциите. Нашето желание е поне 150 ученика да преминат успешно теста от първия етап на програмата“, допълни тя.

Освен обучение на ученици, програмата предвижда подготовка и общо 60 учители, като на 1 ноември започва обучение на първите 25. Те трябва да предложат нужното ниво на подготовка, така че учениците да положат държавния изпит по теория и практика и да получат диплома.

Специфичните дейности, които ще изпълняват петте центъра, включват изготвяне и поддръжка на онлайн платформа за предоставяне на учебно съдържание и тестови задачи, както и поддръжка на комуникацията между учители и ученици. „В зависимост от отдалечеността на учениците, участващи в в програмата, всеки център ще организира обученията според спецификата и конкретните условия, включително чрез дистанционни форми, онлайн тестове и др.“, обясни Костадинова.


Е-образованието изисква комбинация от ИКТ, е-съдържание и дигитални умения

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Именно решения за виртуална класна стая,

за виртуален кампус, мобилна платформа за обучение и други иновативни решения представи на конференцията Мартин Желев, продуктов мениджър в Хуауей Технолоджис България. „Виртуалният кампус осигурява интерактивност, достъп от всяко място, а технологиите на Huawei поддържат ефективно управление на цялата платформа. Чрез виртуалния кампус студените могат да започнат да работят още докато учат. Платформата им осигурява онлайн тестове, отворени лекции, освен това генерира допълнителни приходи за университета, който може да увеличи броя на участващите в обученията“, обясни той. Решението за виртуална класна стая позволява провеждане на съвместни обучения между висши училища и техни филиали или професионални гимназии, като системата поддържа различни крайни устройства, включително таблети и смартфони - област, в която Huawei е сред водещите производители в света. “Администрирането на отворената платформа е важно, така че преподавателят да управлява ефективно учебния процес“, коментира Мартин Желев.

„Huawei произвежда всички решения за електронното образовние - от таблети и смартфони, с които се достъпват ресурсите, през сървъри и системи за съхранение, системи за телеприсъствие, VDI решения, като по този начин се намалява рискът за цялостния проект“, допълни той.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X