Ит Лидери

Продължава да расте дeлът на аутсорсинга в БВП на България

Computer World

За седма поредна година аутсорсинг индустрията у нас бележи двуцифрен ръст, като в момента представлява 3,6% от БВП на страната. Това се посочва в “Доклад за българската аутсорсинг индустрия 2017“, изготвен от Българската аутсорсинг асоциация (БАА).

Според организацията делът на сектора на изнесените услуги в БВП отбелязва растеж през последните години, като за 2014 г. той е 2,8%, a за 2015 г. – 3,4%. По думите на Светослав Иванов, изпълнителен директор на БАА, основните фактори за това развитие са свързани с наличието на квалифицирана работна ръка, активното взаимодействие между бизнес, образование и държава, както и запазването на плоския данък и разширяването пакета за насърчаване на чужди инвестиции 

„Насърчавам всички колеги от бизнеса и образованието да бъдат активни и действащи в посока развитие на образователната система и бизнеса като цяло. БАА има 2 разработени магистърски програми в партньорство с университети в Пловдив и Бургас“, сподели още Светослав Иванов в интервю за Bloomberg TV.

Едната програма е „Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси“ в университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, в която преподавателите заедно с действащи оперативни мениджъри от бизнеса участваха в създаването на съдържанието. Другата е „Английски език и управление в бизнеса“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Запазва се тенденцията BPO секторът да е водещ по оборот и дял в аутсорсинг индустрията с 53%. ITO секторът се откроява с най-висока печалба, като формира 47% от индустрията. За сравнение през 2016 г. BPO секторът е бил с 58%, а ITO с 42%. По данни от “Доклад за българската аутсорсинг индустрия 2017“ сегментите HRO и FAO също отбелязват прираст, като те имат голям потенциал за развитие в бъдеще.

Индустрията на изнесените услуги се развива не само в София, но и в по-големите градове като Пловдив, Бургас и Варна. Основните характеристики, който трябва да притежава едни град, за да бъде атрактивен за аутсорсинг компаниите, продължават да бъдат наличие на необходимия човешки ресурс и учебни заведения, добре развита инфраструктура, подходящ клас офис сгради и стратегическо географско разположение.

България е водеща аутсорсинг дестинация в Европа и света, позиционирайки се сред първите 10 най-желани държави на глобално ниво. Редица международни компании са изградили офиси у нас и продължават да разрастват дейността си. Наблюдава се навлизане и на нови инвеститори на българския пазар, подчерта още Светослав Иванов. Основните предимства на страната са географското й положение, плоският данък, който е много атрактивен за инвеститорите, и не на последно място, добре развитият човешки ресурс по отношение на езикови познания и подготовка по информационни технологии.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X