Ит Лидери

Умните градове изискват и активно включване на гражданите

Владимир Владков

През октомври 2016 г., третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (ХАБИТАТ III) прие Нов дневен ред за градовете. Визията на Хабитат III за населените места е те да насърчават гражданското включване и да пораждат усещане за принадлежност и собственост на всички обитатели, а едва след това градовете трябва да са сигурни, достъпни, зелени, с качествени публични пространства, които са удобни за семействата и подбуждащи социални и междупоколенчески взаимодействия, културни проявления и политическо участие. В днешната епоха на глобализация и отворени икономики всеки град може да бъде добро място за живеене, ако се създадат подходящи условия за всеки и ако гражданите се припознават като активни участници във формирането на бъдещето на града си. В Добрич гражданите са все по-важен фактор за развитието на града и общинското ръководство е убедено, че именно това е правилният път, заяви Йордан Йорданов, кмет на Добрич, по време на трето издание на конференцията „Интелигентна трансформация на общините“. Тази година тя премина под мотото „Интелигентна община или интелигентен начин на управление" и се проведе в хотел „Фламинго град“ в курортния комплекс Албена на 15 октомври като част от Годишната среща на местните власти, организирана от Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Конференцията бе подкрепена от „АНДИ“, „Дахуа Технолъджи България“, „ГИС - София“, „Контракс“ и LIREX.

Таня Христова, кмен на Габрово, и Йордан Йорданов, кмет на Добрич. Снимка: ICT Media

„Опитът на гражданите е критичен компонент за подобряване ефективността в дейността на местните власти, като е нужна система за регулярно привличане на този опит към процеса на наблюдение на предоставяните услуги. Системата не трябва да дублира или да заменя съществуващите форми на участие на обществеността, а добавя към тях инструменти и методологии за засилване на участието на обществеността“, заяви Йорданов.

Умните градове са изправени пред 5 основни предизвикателства, които могат да се определят с думите „споделяне“ (работа за постигане на общи цели), „отговорност“ (фокус върху устойчивото, а не кампанийно развитие), новаторство (вкл. нови форми на общуване, организиране и изпълнение на задачите), „интеграция“. Не на последно място е „достъпността“ на предоставяните публични услуги, което не винаги се постига лесно, коментира Таня Христова, кмет на община Габрово. Според нея отворени данни и базираното на тях открито управление са едновременно предизвикателство и възможност. „Нарастват изискванията при публичните инвестиции да се разчита на интелигентни и иновативни решения, допълни Христова. - Необходимо е стимулиране на устойчиви екосистеми, както и изграждане на култура на споделено доверие“, посочи тя.

Контролът от страна на гражданите

има най-различни форми. Т.нар. „гражданска журналистика“ разчита на новите медийни технологии и социални мрежи, а общностният мониторинг следи проблемните области. Сред другите механизми са анкетни проучвания и механизми за подаване на жалби, които да помогнат за решаване на проблемите с предоставяните услуги. Освен това гражданите могат да осъществяват независим бюджетен анализ, така че да повлияят върху разпределението на публичните ресурси и да „държат отговорни“ служителите от администрацията за изразходването им. „Гражданите могат да участват и пряко в изготвянето на бюджета, във вземането на решения и мониторинга на изпълнението на бюджета“, обясни Йорданов. Инструменти на гражданите са също проучвания тип „таен клиент“, публичните обсъждания, уеб порталите за прозрачност, публикуващи публична финансова информация, позицията „местен омбудсман“ и др.

В Добрич вече действа механизъм на обществените обсъждания, а от февруари 2016 г. работи и и т.нар. виртуална приемна. Нейният екип от трима експерти отговаря на всички постъпили сигнали, предложения и мнения. Сигналите, които изискват по-задълбочен анализ и проверка се завеждат в деловодството на Общината и отговорите се подготвят в едномесечен срок. „Всяка седмица страницата на община Добрич във Facebook се превръща в своеобразна „виртуална приемна“, като в коментарите под специално създадена публикация жителите имат възможност да задават въпроси, да споделят мнения и предложения. „На постъпилите запитвания се отговаря в 7-дневен срок в същата публикация във Facebook. До момента са публикувани 45 „приемни“ и са получени над 470 съобщения, на които е отговорено в предварително обявения седемдневен срок“, заяви кметът на Добрич. „Виртуалната приемна“ получи много положителни отзиви и се превърна в нов ефективен мост между администрацията и жителите на Добрич, коментира Йорданов. Действа и електронен модул „Подай сигнали за нередност“.

Общинското ръководство е разработило и програма за подкрепа на граждански инициативи в полза на местната общност. Подобна инициатива е „Глобалният Добрич“, осъществена от местни граждани и наши земляци по света, заяви Йорданов. За по-малко от два месеца тя организира два форума, един фермерски пазар. Освен това тя дава идеи за споделени работни пространства, за нови форуми в парка, за развитие на туризма, за зелената икономика, за градската среда и ИТ сектора. В инициативата са се включили повече от 70 активни участника, има близо 500 във Facebook и хиляди съмишленици чрез медиите. „Гражданите са важни със своите идеи, а не са само странични наблюдатели и критици, позватели на обществени услуги. Те вече не са избиратели „веднъж на 2 години“, а трябва да предлагат алтернативи и властите могат и трябва да ги подкрепят“, допълни кметът на Габрово.

ГИС системата

внедрена в община Габрово е „незаменим инструмент“, който се използва ежедневно, тъй като над 80% от информацията, с която работи администрацията, е географски свързана, изтъкна Таня Христова. ГИС системата е ключов компонент от кадастъра и регулацията на имотите, терените, сградите и жилищните райони в града. Освен това тя управлява многобройни масиви от данни в областта на транспорта (вкл. спирките на градския транспорт), инженерните мрежи (ВиК, телекомуникационни, газопреносни и електрически мрежи), маршрутите на специализираните превозни средства за сметосъбиране и снегопочистване (една от критичните дейности в планинския град). В ГИС системата са обхванати също болници, училища, детски градини, както и туристическите обекти. За събиране и коригиране на данните „на терен“ се използват умни мобилни устройства, а информацията се актуализира директно в ГИС средата. На базата на геопространствените данни се създава прецизен динамичен 3D градски модел.

ГИС платформата предоставя редица услуги на бизнеса, поддържайки информация за активните фирми в региона. Предстои интегриране на модули и инструменти за събиране, обработка и визуализиране на данни в реално време от различни източници и информационни канали, обясни кметът на Габрово. На базата на натрупаните данни и вграждането им в ГИС платформата ще бъде направен анализ на пространствените връзки и ще открити и количествено определени моделите, с чиято помощ да се подобри процесът на вземане на решения в общината.

За развитието на устойчивия градски транспорт

в Габрово общината изпълнява проект на стойност над 13,4 млн. лв., като целите му включват подобрена мобилност, оптимизиране на трафика и на паркирането, както и подобряване на сигурността в транспортната система. В 57 транспортни средства е инсталирано компютърно оборудване, което подава информация в реално време за движението и пристигането на дадена спирка (също снабдена с електронно табло). Развиват се и ИКТ системите за управление и контрол на обществения транспорт в Габрово.

Общината залага и на развитие на електрическата мобилност като стъпка за развитие на устойчивия транспорт в града. Освен монтираните 3 зарядни станции за електромобили, предстои въвеждане и на система за електронни билети, за умно паркиране, както и интелигентна система за улично осветление. Това са само част от мерките, с които общината смята да намали емисиите CO2 с поне 20% до 2020 г.

Умни сградни решения

Другите мерки в Габрово включват умни енергийни решения за обществените и за многофамилни жилищни сгради. По националната програма за енергийна ефективност ще бъдат завършени 37 жилищни сгради до края на 2017 г., а още 200 са готови да се включат нея. Именно по тази програма предстои разработка на ГИС приложение, което ще има и публичен, и административен модул. Освен това се изпълняват пилотни проекти за въвеждане на интегрирана BMS система, като в първата фаза са включени 8 образователни институции.

„Кмете, виж!“

На събитието бе представена внедрената през тази година в Община Троян интернет платформа за лесно докладване на нередности свързани с градската среда, за неправилно паркиране, опасни сгради, липсващи капаци на шахти, счупени пейки и др. Системата се казва „Кмете, виж!“ и е достъпна онлайн на сайта kmetevij.bg. Налице е и мобилно приложение за операционната система Android.

Системата бе представена от Донка Михайлова, кмет на община Троян. По думите ѝ в администрацията са наясно, че когато един гражданин види някакъв проблем и желае да го докладва, той трябва да изразходва доста усилия и нерви за да получи резултат. „Кмете, виж!“, позволява да се изпрати информация за проблеми с няколко лесни стъпки, без да е нужно да се търси точният телефон на съответната служба в общинската администрация, като гражданинът е уверен, че сигналът ще стигне където трябва.

При постъпване на сигнал от гражданин информацията се изпраща на сървър, който в зависимост от местоположението и ключови думи класифицира проблема и го насочва към Община Троян по съответни канали. Той се завежда автоматично в деловодната система на общината. Гражданинът получава обратна връзка за статуса на проблема на предоставени от него контакти, обясни Донка Михайлова.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X