Ит Лидери

До 2022 г. гражданите и бизнесът в ЕС да общуват само електронно с администрацията

Владимир Владков

Всички публични процеси ще се проектират като цифрови по подразбиране, така че гражданите и фирмите в Европейския съюз да взаимодействат само по електронен път с публичната администрация на страните членки. Това предвижда декларацията, подписана по време на Министерската среща по е-управление в Талин, подписана от българска страна от Росен Желязков, председател на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Сред останалите предвидени мерки са повишаване на дигиталните умения на гражданите и прилагане на ориентиран към потребителя дизайн на предоставяните цифрови публични услуги.

Документът няма задължителен характер, но с него страните членки на ЕС „потвърдиха политическата си воля да продължат усилията за ускорено развитие на е-управлението, което има централна роля за посрещане на предизвикателствата, свързани с дигиталната трансформация“, коментират от ДАЕУ.


До 2022 г. гражданите и бизнесът в ЕС да общуват само електронно с администрацията

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Росен Желязков, председател на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), подписва Декларацията от Талин. Снимка: ДАЕУ

Предвижда се през следващите 5 години до 2022 г. държавите да предприемат „осезаеми стъпки“ за реализация на принципите, заложени в Европейския план за действие за е-управление (2016-2020) и в Европейската рамка за оперативна съвместимост. Сред по-важните от тях са „пълно въвеждане“ на принципа за еднократно събиране на данни, което ще намали административната тежест върху гражданите и бизнеса. Същевременно това изисква по-добро сътрудничество и обмен на данни между самите администрации на национално, регионално, локално и дори трансгранично ниво. „Принципът за еднократно събиране и многократно използване на информацията ще бъде въведен и чрез подобряване на качеството и технологичната достъпност на данните в ключови регистри, както и чрез насърчаване на културата на повторно използване на информацията от администрациите“, обясняват от ДАЕУ.

В декларацията от Талин се посочва още, че страните членки ще ускорят въвеждането на изискванията на Регламента на ЕС относно електронната идентификация и доверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар. Освен това ще бъде подобрена координацията и обмена на данни между страните с цел „увеличаване на стратегическия, оперативния, изследователския и развойния си капацитет в областта на кибер сигурността“, пише още в документа. В частност това ще се реализира чрез въвеждане в националните законодателства на изискванията, посочени в Директивата за мрежова и информационна сигурност, като крайният срок за адаптирането им е 9 май 2018 г.

Друг от принципите обаче предвижда повече откритост и прозрачност, така че гражданите и бизнесът да управляват по-лесно личните си данни, с които публичните администрации разполагат. Държавите членки ще работят за разширяване на достъпа и за подобряване на качеството на отворените данни, които са ключови за развитието на дигиталното обществото и растежа на цифровата икономика.

С декларацията от Талин министрите по е-управление се ангажират да работят за използване на повече решения с отворен код при създаването и надграждането на ИКТ системи и решения. В българския Закон за е-управление се предвижда всяко надграждане или създаване на нова ИТ система за публичната администрация, да бъде с отворен код. Освен това страните членки ще насърчават повторното използване на решения, притежавани или развивани за публичната администрация, от страна на частния и неправителствения сектор.

Не на последно място държавите членки на ЕС ще предприемат по-активни действия за повишаване на дигиталните умения на всички равнища в публичните администрации, което е задължителна предпоставка за успешно преминаване през трудния процес на дигитална трансформация.

Голяма част от мерките, включително приемането на ЕС регламента за защита на личните данни (GDPR) и на Директивата за мрежова и информационна сигурност (МИС), трябва да бъде осъществени по време на българското председателство на Съвета на ЕС (първата половина на 2018 г.). Напредъкът по изпълнението на декларацията от Талин ще бъде отчетен от австрийското председателство на Съвета на ЕС през октомври 2018 г., допълват от ДАЕУ.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X