Ит Лидери

Веригата на доставките скъсява каналите за достъп до клиентите

Computer World

Александър Главчев

Повече ефективност чрез взимане на умни решения. Това все по-често се превръща в основна цел при внедряванията на софтуерни продукти за бизнес управление и взаимоотношенията с клиенти в хранително-вкусовата промишленост. Около тази теза се обединиха участниците в уебинар на тема “Дигитализация на веригата за доставки в ХВП”. Той бе организиран от технологичния сайт IDG.BG, в партньорство със "Сдружение GS1 България" – местен клон на международната асоциация за разработка и поддържане на стандарти за бизнес комуникация.

ERP – основата на ефективността

Първата стъпка, която предприемат компаниите в тази насока, е внедряване система за управление ресурсите на предприятието – ERP. Ралица Йорданова, оперативен директор на "Смарт органик", описа опита на една средна по размер фирма от използването на такова решение. От две години в компанията ползват Zeron на родния разработчик „Елит софтуер“.

Ралица Йорданова

По думите ѝ увеличената ефективност произлиза от това, че системата обединява цялата информация на едно място – от купуване на суровината, през производството, до съхраняване на продукцията в склада и нейната продажба. Пряк резултат са по-точните оперативни анализи и по-доброто проследяване на процесите.

Според Йорданова трудно може да се каже за колко време се изплаща една ERP система, имайки предвид многообразието от решения, които са налице на пазара. По думите ѝ резонен ориентировъчен срок при добър подбор на решението с оглед конкретните изисквания на фирмата е около две години.

Тодор Григоров, GLOBE мениджър в "Nestle България", представи гледната точка на компанията по същата тема. Nestle използват SAP ERP, като там са внедрени почти всички модули, включително такива финанси, човешки ресурси, следене на производствените процеси и т.н. Резултатът според Григоров е напълно интегрирана система за управление на доставките – от планиране на работата с доставчиците до планиране на доставките за клиенти.

Преди една година Nestle внедрява и in-memory решението SAP HANA, което според Григоров е довело до значително увеличаване на работата на системата.

Според него всяка компания трябва да се възползва от съвременните технологии, за да получи конкурентно предимство. Мобилните решения например могат да реализират стратегия за полеви продажби. Също така чрез преносими устройства служителите биха могли на място да отчитат как са ситуирани продуктите на компанията, като тази информация помага при взимането на бизнес решения.

По думите на Григоров облачните решения също могат да допринасят за цялостната ефективност, позволявайки улеснено добавяне на функционалности и скалиране при необходимост от повече ресурси. В Nestle такива технологии се използват за нуждите на маркетинга и управлението на веригата за доставки.

Как се избира бизнес решение

Димитър ГраматиковДимитър Граматиков, управляващ партньор в LeadON Consult, раздели начините за подбор на правилното решение на традиционен и нетрадиционен. По думите му досега целта е била да се подредят вътрешните процеси с цел най-вече оптимизиране на разходите.

С напредването на технологиите и развитието на интернет обществото се променят изискванията на клиентите, като все по-голяма тежест има отделният индивид. В ХВП занапред ще става въпрос буквално за отчитане на индивидуалния вкус. По думите на Граматиков бизнесът трябва да се стреми да намалява пътя на продуктите до крайната им дестинация и максимално да отговори на изискванията на клиента. Това става чрез събиране на контекстуална информация чрез възможно най-много канали.


Според консултанта на първо място трябва да се поставят възможностите за разрастване на системата, като например чрез добавяне на нови източници на данни. Същевременно според Граматиков съвременният всъщност бизнес масово не познава добре своите клиенти.

По думите му много компании избират да внедрят опростен ERP софтуер и разглеждат възможностите на решенията за събиране информация за клиента. Тя се използва за подобряване на пътя на продукта, независимо дали става дума за корпоративен или краен потребител. Така именно описваните решения всъщност носят ръста за бизнеса на компанията, докато ERP системата по-скоро служи за оптимизиране на процесите.

В отговор на въпрос на слушател дали трябва да се отчита изборът на конкуренцията Граматиков коментира, че повечето утвърдени решения предлагат необходимите функционалности. Затова трябва се гледат най-вече собствените цели и изискванията. Разбира се, добре е да се следи дали софтуерът на конкуренцията решава тези проблеми, но това, че друг се е спрял на даден продукт, не трябва да е задължителен критерий.

Общ език за бизнес системите

Цвета БратановаЗначението на информационните системи и интернет нараства. Паралелно с това се увеличава и необходимостта от по-добро взаимодействие както между отделните функционални звена в дадената компания, така и между различните компании, сподели Цвета Братанова, изпълнителен директор на "Сдружение GS1 България".

По думите ѝ информационните системи имат нужда от свой език и именно това осигурява неправителствената организация GS1. У нас нейните стандарти са известни най-вече с баркодовете, разполагани върху опаковките на продуктите. Около 97% от стоките, които се търгуват в търговската мрежа, са маркирани с баркод.

Баркодът е средство за кодиране информация, която може да се допълва по време на целия път за стоката. Това помага за намаляване на разходите чрез намаляване на документооборота и вероятността за допускане на грешки, както и увеличаване на безопасността на крайния клиент. В контекста на ХВП при установяване на вредна съставка например лесно могат да бъдат открити всички засегнати от проблема продукти, тъй като информацията за тях се обединява на едно място. Може да се идентифицира и всеки участник във веригата за доставки.

Братанова подчерта, че реалните ползи проличават най-вече при използване на стандарти извън компанията, т.е. при комуникации с други играчи – доставчици, партньори, клиенти, регулиращи органи и др.

Анализ на комплексната информация

Тодор ГригоровАко ERP в съвременните компании се оказва гръбнакът на техните бизнес процеси, допълнителните приложения играят ролята на периферна нервна система. Именно чрез нея става връзката с клиентите.

По думите на Тодор Григоров съвременните организации биха си изгубили парите, ако не използват информация, която се натрупва от извършваните транзакции. Особено ценни за компаниите са приложения за предвиждащи анализи, използващи данни от клиенти и доставчици и включително такива от “околната среда”. Целта на BI системите е да  взимат умни решения за постигане на повече ефективност.

Димитър Граматиков подчерта, че засега няма толкова много технологии, които предоставят информация за контекстуален подход в реално време. Все още системите с мигновена обработка на базите данни са рядкост.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X