Ит Лидери

Онтотекст спечели още 2 европроекта по програмата Хоризонт 2020

Владимир Владков

Онтотекст ще участва в още два проекта за Големи данни и конвергенция на социалните медии, които ще бъдат финансирани от рамковата програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз, съобщи в началото на септември Онтотекст, която е част от „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Единият проект, е който българският софтуерен разработчик ще играе ключова роля, е BigDataGrapes. Целта му е да подкрепи европейските винопроизводители и производителите на природна козметика. Проектът ще помогне на тези компании да се възползват от възможностите, предлагани от Големите данни.

Поставените пред участниците проекта BigDataGrapes цели са две. Първата е да се разработят и демонстрират мощни, тествани междусекторни технологии за обработка на данни, които да подобрят ефективността на компаниите при вземането на бизнес решения. Другата цел е да се създаде мащабно пазарно пространство за информационните активи, свързани с лозаровинарството.

ще достави компонентите за разпределени семантични извлечения за платформата за анализ и обработка, и ще допринесе за интегрирането, внедряването и работата на платформата BigDataGrapes. Компанията също така ще подкрепя дейностите на индустрията, за производство на големи количества данни в лозаро-винарския сектор и междусистемните дейности за експериментални тестове.

Онтотекст има важна роля в проекта BigDataGrapes, като отговаря за разработката на семантичното моделиране и обогатяване на компонентите от BigDataGrapes. Основна част от дейностите по семантичното обогатяване са свързани с проектиране и разработка на усъвършенстван текстов анализ за извличане и семантично анотиране на информация от неструктурирани данни, включени в големия масив от данни BigDataGrapes.

Извлечените концептуални обекти ще се отнасят към заявки от концептуалния модел BigDataGrapes и по този начин ще разширят графът на знанието както с нови факти, така и с източници от нов произход. Семантичната графова база данни Graph DB™ на Онтотекст ще бъдем използвана като тройно резервиран склад (RDF triplestore) за проекта BigDataGrapes.

Другият нов проект, финансиран от ЕС, в който ще участва Онтотекст, е COMPACT. Целта му е да повиши познанията за най-новите технологични открития сред ключовите заинтересовани страни в контекста на социалните медии и конвергенцията на цифровите платформи. Целта на проекта е да събира, сравнява и анализира информация за различни стратегии и продуктови пътни карти от технологична и социална перспектива.

Ключовата роля на Онтотекст в проекта COMPACT се изразява в развитие на пътните карти на научно-развойната дейност, както и управление и разпространение на дейностите по проекта. „Благодарение на значителната експертиза на компанията в областта на семантичните технологии и анализите на социални медии, Онтотекст ще играе важна роля при определяне на пътната карта за проучванията на семантичното обогатяване на медиите, семантичното търсене, анализите на социалните мрежи, особено за истинността и интеграцията на социалните и масовите медии, обясняват от българската компания. - Освен това Онтотекст ще помогне за разработването и усъвършенстването на аналитични категории и софтуерни инструменти за анализи, както и за формулиране на политиките и развитие на регулациите в процеса на обединяване на платформите.“

 

Компанията ще окаже подкрепа при създаването на т.нар. Онлайн център за конвергенция (OCC), планиран като следващ етап от проекта. Той ще представлява виртуален център за обучение и анализи на обединяване на съдържанието в процеса на неговото пренасяне от традиционните в новите медии, от печатните медии към радио, телевизия, уеб сайтове и социални мрежи при внедряването на хибридни технологии.

И двата проекта - BigDataGrapes и COMPACT, ще започнат да се изпълняват в началото на 2018 г.

 

Нова версия на GraphDB

Малко по-късно компанията публикува нова версия 8.3 на семантичната си графова база GraphDB. Промените в нея подобряват работата със системата, използвана от редица международни институции и компании, като подобряват потребителското изживяване.

Освен това версия 8.3 на GraphDB предлага нови функционалности на клъстера, на конeктора и на работния плот на семантичнатата графова база, така че работата на потребителите с нея да е по-бърза, по-лесна и по-удобна, твърдят разработчиците от Онтотекст

Тези нови функционалности улесняват преобразуването на структурираната информация в свързани данни. Опростен и ускорен е процесът на трансформация от табличен формат в RDF масиви от данни, обясняват специалистите. Освен това е добавена нова възможност за потребителите, които обслужват репликация или архивиране, да остават достъпни в режим само за четене. Има и нов главен възел, който проверява и спира заявките на потребителите.

„По този начин всички текущи заявки на работните възли могат да бъдат контролирани през една точка. Конекторите на базата вече осигуряват автоматично индексиране на т.нар. „граф на знание“ (knowledge graph) в платформите за извличане на информация като SOLR, Elasticsearch и Lucene, а визуализацията на графите по подразбиране може да бъде конфигурирана с пълната изразителност на езика SPARQL, за да се контролират показаните графични данни.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X