Ит Лидери

През 2018 г. важните регистри ще обменят данни в RegiX, според ДАЕУ

Владимир Владков

Владимир Владков

Развитие на единна архитектурна рамка на електронното управление е най-важната задача на Държавна агенция „Е-управление“ (ДАЕУ) през 2018 г., тъй като тя ще зададе работещ модел за електронното управление у нас. Всички проекти в областта на ИКТ трябва да са съобразени с нея, като всички администрации ще използват единни модули за е-автентикация, е-оторизация, е-плащане, е-връчване и други. Бюджетният контрол от страна на ДАЕУ ще бъде подпомаган от нова ИС в агенцията, която ще позволява предварителен, текущ и последващ контрол на всички ИКТ проекти в администрацията.

Това заяви на среща с медиите председателят на ДАЕУ Росен Желязков, представяйки планът на агенцията за „развитие и обновяване на информационните ресурси в администрацията и ресурсите на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация“.

Росен Желязков, председател на Държавна агенция „Е-управление“. Снимка: Владимир Владков

Същевременно на базата на получените, анализирани и обобщени данни от 448 централни, областни, общински и районни администрации става ясно, че през 2018 г. те планират разходи за информационни ресурси на обща стойност 95 млн. лв. Най-голям е делът на разходите за придобиване на хардуер и системен софтуер, следвани от средствата за внедрени приложени системи. Преобладаваща част от планираните разходи се падат на 18 администрации. Централните администрации планират да изразходят за информационни ресурси между 20 хил. лв. и 1 млн. лв., областните администрации – между 10 и 20 хил. лв., а общинските администрации – между 400 лв. и 5000 лв., сочи документът.


През 2018 г. важните регистри ще обменят данни в RegiX, според ДАЕУ

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Разходи за планирани ИКТ ресурси в държавната администрация. Снимка: Владимир Владков

„Това са индикативни стойности, базирани на ИКТ бюджетите от предишната година“, заяви Желязков. Според него, агенцията има за задача да провери и оторизира дали всички тези разходи са допустими за развитие на именно на електронното управление, включително на електронни услуги за крайните потребители, независимо дали те са граждани, фирми или други администрации.

До края на следващата година всички важни регистри в страната (общо 62) трябва да обменят служебно данни през платформата RegiX, като задължение на всеки собственик на регистър е поддържа коректна и точна база данни с всички обновления. В момента само 8 регистъра имат готовност да обменят данни по електронен път през него, като от около 100 000 трансакции на месец, над 97 хиляди са осъществени от Министерството на финансите.

Всъщност една от основните мерки на ДАЕУ е свързана именно със засилена трансформация на удостоверителните услуги във вътрешни е-административни услуги. Въпреки че за електронизацията на някои регистри и административни услуги са нужни промени в редица закони и поднормативни актове, администрациите ще трябва да започнат да събират по служебен път (електронен или на хартия) наличната за гражданина или фирмата информация и да му предоставят крайния резултат.

Това ще стане и чрез разширяване на възможностите за е-обмен на съобщения между документооборотните системи на администрацията. Предстои и стартиране на облачна платформа за предоставяне на общински услуги по модела на 50 ЕАУ, разработени за Столична община по европейски проект. Този модел вече се използва от общините в Бургас, Радомир и Габрово, като от ДАЕУ очакват това да стане факт до края на 2018 г. и за повечето от останалите общини в страната.

Компонентите, свързани с предоставянето на е-услуги от централни и общински власти, включват единният портал за достъп (E-Gov), модули е-автентикация, за е-оторизация, за е-плащане, за електронно връчване и за електронно валидиране, както и обща шина за достъп до услуги и система за междурегистрови връзки.

В началото на следващата година ще приключи голямата инвентаризация на информационните ресурси в държавата, като всички те ще бъдат въведени в специален публично достъпен регистър към ИС на ДАЕУ. Администрациите ще бъдат задължени да попълват информацията в него своевременно.

Предвижда се и пълно изграждане на инфраструктурата на държавния хибриден частен облак, който ще бъде „оразмерен“ според нуждите на администрациите, а не създаван самоцелно, заяви Желязков. Трябва да бъде определен основен и резервен център за данни, както и Disaster Recovery център.

По отношение на мрежовата и информационна сигурност планът на ДАЕУ изисква изграждане и внедряване на сертифицирани системи за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO/IEC 27001. На всички уеб сайтове на администрациите трябва да бъдат инсталирани сертификати (HTТPS), издадени от доверена система за сертифициране, допълва Желязков.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X