Ит Лидери

Сирма Груп с 500% ръст на печалбата през първaтата половина на 2017 г.

Computer World

22 млн. лв консолидирани приходи и ръст от 5,9 млн. лв. (+36,42%) отчита Сирма Груп Холдинг през първата половина на настоящата година спрямо аналогичния период на 2016-та. Успоредно с това, по данни на групата, маржът на нетната ѝ печалба нараства с 340% от скромният марж от 1,8% от първото полугодие на 2016 до 7,9% към 30.06.2017. Тези покачвания водят до увеличаване на „нетната печалба“ с 500%, която към 30.06.2017 достига 1,7 млн. лв.

Общият брой на акционерите на Сирма Груп е нараснал със 72 от края на март т.г., като достига до 877 инвеститори към 30.06.2017. От тях 49 са корпоративни инвеститори и 828 са физически лица.

Географското разпределение на приходите от продажби се запазва традиционното за дружествата от Сирма Груп. Водещи пазари за нея продължават да бъдат Европа и Северна Америка, където нарастването на приходите е приблизително колкото общото за Групата – около 35 на сто.

По драматични са увеличените обеми в останалите региони от света, като най-голямо нарастване на приходите е отбелязано в Африка от 240%, но за съжаление обемите на продажби там остават относително скромни.

От всички региони по света, единствено Латинска Америка отбелязва лек спад в приходите от 2 хил. лв.

От сегментите на специализация на дружествата от Сирма Груп на консолидирано ниво към 30.06.2017, водещ е „Мулти-индустриалният сегмент“. Приходите от продажбите в този сектор представляват 65% от общите приходи и достигат BGN 14.315 хиляди през първото полугодие на 2017. Най-голямо е нарастването на печалбата във „Финансовия сегмент“, където тя нараства с BGN 381 хиляди или 369% в сравнение с първото полугодие на 2016 година. Положително е, че сегментът „Науки за живота“, където Сирма Груп все още активно инвестира в нови разработки отчита ръст на приходите от 57% и реализира печалба от BGN 248 хиляди през полугодието.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X